Gebruikersgroep Magister

De gebruikersgroep Magister BVE is in 2008 opgericht en richt zich vooral op het collegiaal uitwisselen van informatie tussen gebruikers van het deelnemersinformatiesysteem Magister. De gebruikersgroep Magister BVE heeft een hele open houding richting de leverancier, zodat de leverancier goed weet wat er bij de onderwijsinstellingen leeft en zij daar zo goed mogelijk op in kan spelen.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep Magister doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 11 oktober 2021
  • 29 november 2021
  • 7 februari 2022
  • 11 april 2022
  • 20 juni 2022

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep. Ook de leverancier is een groot deel van de middag aanwezig. Hoofddoel van de bijeenkomst is dat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt tussen instellingen onderling en tussen instellingen en leverancier, zodat de instellingen het product optimaal kunnen benutten en de leverancier in staat is het product up-to-date te houden.

Daarnaast vinden twee bijeenkomsten per jaar plaats specifiek voor de VAVO gebruikers van deze gebruikersgroep:

  • moeten voor 2021/2022 nog gepland worden

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep Magister is de heer Marc Keizer van het SOMA College. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

De gebruikersgroep Magister heeft voor haar leden in de teamsomgeving van saMBO-ICT een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook met elkaar gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten makkelijk vragen aan elkaar gesteld kunnen worden.

Productinformatie

Magister is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk deelnemersinformatie-systeem voor de BVE-sector. Een breed pallet aan functionaliteit is aanwezig. Meer informatie over het product Magister staat op magister.nl.