Gebruikersgroep Magister

De gebruikersgroep Magister BVE is in 2008 opgericht en richt zich vooral op het collegiaal uitwisselen van informatie tussen gebruikers van het deelnemersinformatiesysteem Magister. De gebruikersgroep Magister BVE heeft een hele open houding richting de leverancier, zodat de leverancier goed weet wat er bij de onderwijsinstellingen leeft en zij daar zo goed mogelijk op in kan spelen.

Gebruikersmiddagen

De gebruikersgroep Magister doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 5 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 8 februari 2021
  • 12 april 2021
  • 7 juni 2021

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep. Ook de leverancier is een groot deel van de middag aanwezig. Hoofddoel van de bijeenkomst is dat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt tussen instellingen onderling en tussen instellingen en leverancier, zodat de instellingen het product optimaal kunnen benutten en de leverancier in staat is het product up-to-date te houden.

Contacten met leverancier

Naast de gebruikersmiddagen, waar alle leden aanwezig zijn, wordt er ook in kleinere groepen namens de instellingen contact onderhouden met de leverancier. Dit gebeurt door de Coördinatiegroep, waarin door een aantal leden namens de groep overleg gevoerd wordt met de directie en door de Expertgroep, die overleg voert met de leverancier over inhoudelijke punten.

Contacten met andere instellingen/organisaties

Vanuit de groep zijn ook personen afgevaardigd naar andere bijeenkomsten, zodat de gebruikersgroep goed geïnformeerd is over zaken die spelen bij andere gebruikersgroepen, saMBO-ICT projecten, DUO, SBB en dergelijke.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep Magister is de heer Rob van Velzen van Mediacollege Amsterdam. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Team in Teamsomgeving

De gebruikersgroep Magister heeft voor haar leden in de teamsomgeving van saMBO-ICT een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook met elkaar gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten makkelijk vragen aan elkaar gesteld kunnen.

Productinformatie

Magister is een uitgebreid en gebruiks-vriendelijk deelnemersinformatie-systeem voor de BVE-sector. Een breed pallet aan functionaliteit is aanwezig.
Meer informatie over het product Magister staat op magister.nl.