Gebruikersgroep Qlik

Een groot aantal MBO-instellingen gebruikt QlikView. In de gebruikersgroep Qlik* wordt kennis gedeeld. Alle leden van saMBO-ICT die QlikView gebruiken of willen gaan gebruiken zijn welkom. Op 6 juni 2013 is de gebruikersgroep voor het eerst bijeen geweest, zie Gebruikersdag QlikView 6 juni 2013.

*) Gezien de ontwikkelingen is besloten de naam van de gebruikersgroep aan te passen van QlikView naar Qlik, omdat ook zaken als Qlik Sense en NPrinting aan de orde komen.

Bijeenkomsten

18 maart 2022 9.30 – 15.30 uur (BI-dag samen met DPO gebruikersgroep) in Woerden

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep is de heer Wim Oussoren van het Albeda College. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

De gebruikersgroep Qlik heeft voor haar leden in de teamsomgeving van saMBO-ICT een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en waar de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen.