Gebruikersgroep Qlik

Een groot aantal MBO-instellingen gebruikt QlikView. In de gebruikersgroep Qlik* wordt kennis gedeeld. Alle leden van saMBO-ICT die QlikView gebruiken of willen gaan gebruiken zijn welkom. Op 6 juni 2013 is de gebruikersgroep voor het eerst bijeen geweest, zie Gebruikersdag QlikView 6 juni 2013.

*) Gezien de ontwikkelingen is besloten de naam van de gebruikersgroep aan te passen van QlikView naar Qlik, omdat ook zaken als Qlik Sense en NPrinting aan de orde komen.

Bijeenkomsten

I.v.m. corona is de jaarlijkse gebruikersdag van 2020 nog niet georganiseerd. Omdat het er niet naar uitziet dat we alsnog snel bij elkaar kunnen komen, gaan we inventariseren of er behoefte is aan een virtuele kennisdelingsbijeenkomst.

Organisatie

Omdat de voorzitter van de gebruikersgroep met pensioen is gegaan, zijn we nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.