Gebruikersgroep Qlik

QlikView160Een aantal MBO-instellingen gebruikt QlikView. In de gebruikersgroep Qlik* wordt kennis gedeeld. Alle leden van saMBO-ICT die QlikView gebruiken of willen gaan gebruiken zijn welkom. Op 6 juni 2013 is de gebruikersgroep voor het eerst bijeen geweest, zie Gebruikersdag QlikView 6 juni 2013.

*) Gezien de ontwikkelingen is besloten de naam van de gebruikersgroep aan te passen van QlikView naar Qlik, omdat ook zaken als Qlik Sense en NPrinting aan de orde kunnen komen.

Organisatie

De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Activiteiten