Gebruikersgroep PortalPlus

Vanwege het toenemend aantal PortalPlus gebruikers en het feit dat de applicatie een cloudoplossing is geworden, ontstond er eind 2016 behoefte om als instellingen die PortalPlus gebruiken meer samen te werken. Het idee ontstond om een gebruikersgroep op te richten onder de vlag van saMBO-ICT. De gebruikersgroep is begin 2017 van start gegaan.

Activiteiten

De gebruikersbijeenkomsten vinden plaats bij saMBO-ICT in Woerden. Gebruikersbijeenkomsten op:

  • 1 oktober 2020 11.00 – 14.00 u;
  • 26 november 2020 10.00 – 13.00 u;
  • 11 februari 2021 10.00 – 13.00 u;
  • 20 mei 2021 10.00 – 13.00 u.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep is de heer Pedro van de Schoor van Gilde Opleidingen. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Team in Teamsomgeving

De gebruikersgroep PortalPlus heeft voor haar leden in de teamsomgeving van saMBO-ICT een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten contacten onderhouden kunnen worden.