Gebruikersgroep ECK

Aanleiding oprichting Gebruikersgroep ECK
Als vervolg op de perikelen met digitale leermiddelen van het  najaar van 2017, hebben we vanuit saMBO-ICT een aantal acties in gang gezet, zodat dit komende jaren wordt voorkomen.
Eén van de belangrijkste acties is de vorming van de gebruikersgroep ECK. Deze gebruikersgroep komt tenminste 2 keer per jaar bij elkaar (in voor- en najaar). Voorzitter van de gebruikersgroep is René van den Berg (directeur ICT van ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland).

Doel van de gebruikersgroep
Doel van de gebruikersgroep is dat we in gesprek zijn met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, de (voorgenomen) wijzigingen, de toekomst van ECK en rol van instellingen daarbij, enz. Naast saMBO-ICT is ook Kennisnet betrokken.

Doelen korte termijn

  1. Start schooljaar 2018 moet probleemloos zijn, geen problemen in de volledige ECK-keten; van opstellen van leermiddelenlijsten, bestellen tot en met het gebruiken van digitaal materiaal door docenten en studenten.
  2. We willen de genomen maatregelen en voorstellen vanuit Edu-K met de scholen delen, het gaat dan om de impact voor scholen m.b.t. processen, techniek, communicatie. Alsmede inzicht in en advies (/instemming?) op de veranderkalender (toevoegen nieuwe functionaliteiten of in gebruik name nieuwe standaarden).
  3. Er is ook behoefte aan kennisdeling tussen mbo-instellingen onderling. Bijvoorbeeld bij transitie van idp-last naar idp-first.
  4. Registratie/inzicht van betrokken partijen, platforms en overleggen: mbo-instellingen, distributeurs, uitgevers, Kennisnet, Edu-K, etc. Inzicht krijgen in welke verantwoordelijkheden waar liggen en over de status van de dienstverlening.
  5. Vraagarticulatie namens de mbo-instellingen richting marktpartijen en Kennisnet moet worden opgepakt.
  6. De gebruikersgroep positioneren als hét platform binnen het mbo om betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen vanuit de markt en Edu-K. Inclusief eventuele participatie in ECK-gerelateerde overleggen.

Kortom: Rol gebruikersgroep helder krijgen naar aanleiding van bovenstaande doelen.

Doelen Lange termijn

Op langere termijn is het doel  in gesprek te blijven met de markt en mbo-instellingen onderling en een goed en probleemloos gebruik van de ECK-keten te borgen, afgestemd op en met de mbo-sector. Hierbij kan worden gedacht aan de (door)ontwikkeling van de standaarden zoals de UWLR (Uitwisseling Leerresultaat). Op deze wijze hopen we tot een gezamenlijke aanpak te komen voor standaarden en implementaties bij zowel instellingen als distributeurs en uitgevers.

Eerstvolgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 19 oktober a.s. van 13:00 – 16:30 uur, locatie gebouw MBO Raad te Woerden. U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de gebruikersgroep en de bijeenkomst. Alle ECK-scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! 

Via de mappenstructuur hieronder, vindt u alle openbare stukken.

Loading...