Gebruikersgroep ECK

Contactpersonen:

Maaike Stam (saMBO-ICT)

Rene van den Berg (Directeur ICT ROC van Amsterdam en Flevoland, Voorzitter)

 

Eerstvolgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 19 oktober a.s. van 13:00 - 16:30 uur, locatie gebouw MBO Raad te Woerden.

Aanmelden
U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de gebruikersgroep en de bijeenkomst. Alle (ECK-)scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! 

Aanleiding oprichting Gebruikersgroep ECK
Als vervolg op de perikelen met digitale leermiddelen van het  najaar van 2017, hebben we vanuit saMBO-ICT een aantal acties in gang gezet, zodat dit komende jaren wordt voorkomen.
Eén van de belangrijkste acties is de vorming van de gebruikersgroep ECK. Deze gebruikersgroep komt tenminste 2 keer per jaar bij elkaar (in voor- en najaar). Voorzitter van de gebruikersgroep is René van den Berg (directeur ICT van ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland).

Doel van de gebruikersgroep
Doel van de gebruikersgroep is dat we in gesprek zijn met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, de (voorgenomen) wijzigingen, de toekomst van ECK en rol van instellingen daarbij, enz. Naast saMBO-ICT is ook Kennisnet betrokken.

Doelen korte termijn

  1. Start schooljaar 2018 moet probleemloos zijn, geen problemen in de volledige ECK-keten; van opstellen van leermiddelenlijsten, bestellen tot en met het gebruiken van digitaal materiaal door docenten en studenten.
  2. We willen de genomen maatregelen en voorstellen vanuit Edu-K met de scholen delen, het gaat dan om de impact voor scholen m.b.t. processen, techniek, communicatie. Alsmede inzicht in en advies (/instemming?) op de veranderkalender (toevoegen nieuwe functionaliteiten of in gebruik name nieuwe standaarden).
  3. Er is ook behoefte aan kennisdeling tussen mbo-instellingen onderling. Bijvoorbeeld bij transitie van idp-last naar idp-first.
  4. Registratie/inzicht van betrokken partijen, platforms en overleggen: mbo-instellingen, distributeurs, uitgevers, Kennisnet, Edu-K, etc. Inzicht krijgen in welke verantwoordelijkheden waar liggen en over de status van de dienstverlening.
  5. Vraagarticulatie namens de mbo-instellingen richting marktpartijen en Kennisnet moet worden opgepakt.
  6. De gebruikersgroep positioneren als hét platform binnen het mbo om betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen vanuit de markt en Edu-K. Inclusief eventuele participatie in ECK-gerelateerde overleggen.

Kortom: Rol gebruikersgroep helder krijgen naar aanleiding van bovenstaande doelen.

Doelen Lange termijn

Op langere termijn is het doel  in gesprek te blijven met de markt en mbo-instellingen onderling en een goed en probleemloos gebruik van de ECK-keten te borgen, afgestemd op en met de mbo-sector. Hierbij kan worden gedacht aan de (door)ontwikkeling van de standaarden zoals de UWLR (Uitwisseling Leerresultaat). Op deze wijze hopen we tot een gezamenlijke aanpak te komen voor standaarden en implementaties bij zowel instellingen als distributeurs en uitgevers.

Via de mappenstructuur hieronder, vindt u alle openbare stukken.

Loading...

ECK in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 68, september 2018, ECK iD, de volgende stap

Het gaat eindelijk gebeuren; de wetgeving is gereed, de infrastructuur staat klaar! Het ECK iD is beschikbaar in het VO en mbo. Dit schooljaar wordt het ECK iD onder regie van het Edu-K programma “Start schooljaar” ingevoerd. Het ECK iD is een pseudoniem dat in de leermiddelenketen wordt ingevoerd om de privacy van studenten, de betrouwbaarheid van de keten en de keuzevrijheid te bevorderen.

saMBO-ICT, Kennisnet en uw leveranciers zijn betrokken bij de implementatie. Via de gebruikersgroepen (zoals EduArte, education online, PeopleSoft, Magister, ECK, …) ontvangen alle scholen de relevante informatie.  Meer lezen over ECK iD kan hier.

ECK in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 70 is uit! 29 november, 2018 - Nieuwsbrief nummer 70 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Gebruikersdag 3 december 2018, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Architectuur, IAA bijeenkomst 7 december,
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Bericht van programma Start Schooljaar: Schooljaar 2019 – 2020 met ECK Standaard D&T en ECK iD 16 oktober, 2018 - De evaluatie van de schoolstart is nog niet afgerond, of er moet al weer vooruit gekeken worden. Precies dit doet Programma Start Schooljaar 2019 op vrijdag 19 oktober a.s. met de ECK Gebruikersgroep. Wat ging er goed? Wat kan beter? En welke nieuwe ambities zijn haalbaar voor komend schooljaar? “Alle instellingen werken met de ECK...
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
Bericht van programma Start Schooljaar 5 september, 2018 - “Start met digitaal lesmateriaal goed uit de startblokken” Na een heerlijke zomervakantie en intensieve introductieweken, zijn de meeste mbo-instellingen inmiddels begonnen aan het echte werk. De opstart van de lessen met digitaal lesmateriaal komt goed uit de startblokken. Vanwege de moeizame start van verleden jaar, hebben saMBO-ICT, Kennisnet Entree Federatie, betrokken leveranciers en vertegenwoordigers in...
Bericht van Edu-K: Support tijdens start schooljaar 17 juli, 2018 - Voor de meesten van jullie is de vakantieperiode begonnen, maar via dit bericht toch alvast even aandacht voor de schoolstart. Deze is vorig jaar niet probleemloos verlopen, een groot aantal studenten had geen toegang tot digitale leermiddelen en leveranciers waren soms moeilijk te bereiken. Om het dit jaar beter te doen, voert Edu-K regie op...
Handig: checklist schoolstart MBO met ECK beschikbaar 22 mei, 2018 - Een bericht van programma Start Schooljaar: “De voorbereiding van de schoolstart begint uiterlijk in maart bij het bepalen van de leermiddelenlijsten. Die leermiddelen moeten in september beschikbaar zijn voor de juiste studenten en docenten en werken. Ongeacht schoolfusies, veranderde iD’s, gewijzigde groepsindelingen, nieuwe systemen en ieders welverdiende vakantie… Met zoveel variabelen is het van groot...
Nieuwsbrief nummer 66 is uit 17 mei, 2018 - Nieuwsbrief nummer 66 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38e saMBO-ICT conferentie 20 + 21 september, Gebruikersdag 11 juni 2018, MBO Ambassadeurs: bruggenbouwers bij uitstek, Gebruikersbijeenkomst SBB 28 mei 2018,
Bijgewerkte ARP ECK-mbo beschikbaar 8 mei, 2018 - Er is een bijgewerkte versie van de ECK mbo ARP beschikbaar bij Kennisnet. Deze is te vinden op de website van Kennisnet. Via deze link vind je altijd de laatste versie van de ARP. Wijzigingen Eduhint is toegevoegd als leverancier. Vanaf dit voorjaar zijn hun producten ook via de ECK standaard te bestellen. Zij bieden...
Nieuwsbrief nummer 65 is uit 5 april, 2018 - Nieuwsbrief nummer 65 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 9 april 2018, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomst SBB,Netwerk informatiemanagers,