Gebruikersgroep ECK

Contactpersonen:

Maaike Stam (saMBO-ICT)

Marc Dietzenbacher  (ROC Leeuwenborgh, Voorzitter)
Erwin van Pelt (Onderwijsgroep Noord, Agendacommissie)

Centrale inventarisatie Toegang digitaal lesmateriaal 2019/2020

Er wordt voor komend schooljaar opnieuw geïnventariseerd wie contactpersonen zijn en welke systemen voor de toegang tot digitaal lesmateriaal worden gebruikt.  Vul de gegevens hier in. Je kunt hier zien of jouw instelling dit formulier al heeft ingevuld.

Agenda:

dinsdag 11 juni 2019 - 14:00 - 16:00 uur -- Informatiemiddag ECK iD voor Magister/Eduarte scholen
Je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

donderdag 10 oktober 2019 - 14:00 - 16:00 uur -- bijeenkomst gebruikersgroep (tbv Evaluatie start schooljaar)

dinsdag 3 maart 2020 - 14:00 -16:00 uur -- bijeenkomst gebruikersgroep

 

Aanmelden
Je kunt je middels een mail aan info@sambo-ict aanmelden voor deelname aan de gebruikersgroep, je wordt dan voor de bijeenkomst uitgenodigd. Alle (ECK-)scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! 

Aanleiding oprichting Gebruikersgroep ECK
Als vervolg op de perikelen met digitale leermiddelen van het  najaar van 2017, hebben we vanuit saMBO-ICT een aantal acties in gang gezet, zodat dit komende jaren wordt voorkomen.
Eén van de belangrijkste acties is de vorming van de gebruikersgroep ECK. Deze gebruikersgroep komt tenminste 2 keer per jaar bij elkaar (in voor- en najaar). Voorzitter van de gebruikersgroep is René van den Berg (directeur ICT van ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland).

Doel van de gebruikersgroep
Doel van de gebruikersgroep is dat we in gesprek zijn met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, de (voorgenomen) wijzigingen, de toekomst van ECK en rol van instellingen daarbij, enz. Naast saMBO-ICT is ook Kennisnet betrokken.

Doelen korte termijn

  1. Start schooljaar 2018 moet probleemloos zijn, geen problemen in de volledige ECK-keten; van opstellen van leermiddelenlijsten, bestellen tot en met het gebruiken van digitaal materiaal door docenten en studenten.
  2. We willen de genomen maatregelen en voorstellen vanuit Edu-K met de scholen delen, het gaat dan om de impact voor scholen m.b.t. processen, techniek, communicatie. Alsmede inzicht in en advies (/instemming?) op de veranderkalender (toevoegen nieuwe functionaliteiten of in gebruik name nieuwe standaarden).
  3. Er is ook behoefte aan kennisdeling tussen mbo-instellingen onderling. Bijvoorbeeld bij transitie van idp-last naar idp-first.
  4. Registratie/inzicht van betrokken partijen, platforms en overleggen: mbo-instellingen, distributeurs, uitgevers, Kennisnet, Edu-K, etc. Inzicht krijgen in welke verantwoordelijkheden waar liggen en over de status van de dienstverlening.
  5. Vraagarticulatie namens de mbo-instellingen richting marktpartijen en Kennisnet moet worden opgepakt.
  6. De gebruikersgroep positioneren als hét platform binnen het mbo om betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen vanuit de markt en Edu-K. Inclusief eventuele participatie in ECK-gerelateerde overleggen.

Kortom: Rol gebruikersgroep helder krijgen naar aanleiding van bovenstaande doelen.

Doelen Lange termijn

Op langere termijn is het doel  in gesprek te blijven met de markt en mbo-instellingen onderling en een goed en probleemloos gebruik van de ECK-keten te borgen, afgestemd op en met de mbo-sector. Hierbij kan worden gedacht aan de (door)ontwikkeling van de standaarden zoals de UWLR (Uitwisseling Leerresultaat). Op deze wijze hopen we tot een gezamenlijke aanpak te komen voor standaarden en implementaties bij zowel instellingen als distributeurs en uitgevers.

Via de mappenstructuur hieronder, vindt u alle openbare stukken.

Loading...

ECK in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 72, februari 2019, Succesvolle start schooljaar met digitaal lesmateriaal? Geef systeemwijzigingen door
Tussen 1 september van het ene jaar en 31 augustus van het jaar erop verandert er heel wat. Om risico’s voor een succesvolle schoolstart met digitaal lesmateriaal vroegtijdig te spotten én om snel ondersteuning te kunnen bieden, is het van belang systeemwijzigingen door te geven. Veranderde de IdP bijvoorbeeld? Of gebruik je een andere ELO voor ontsluiting van het lesmateriaal? Is iemand anders eerste aanspreekpunt voor de ECK/ICT-zaken of voor de keuze van digitaal lesmateriaal?

saMBO-ICT inventariseert deze gegevens voor Programma Start Schooljaar. De leveranciers die samenwerken in programma start schooljaar zijn namelijk afhankelijk van systeemkeuzes van de instelling voor een succesvolle levering van digitaal lesmateriaal. Daarom is het belangrijk dat het programma op de hoogte is van wijzigingen ten opzichte van de inventarisatie van vorig jaar. De gegevens worden binnen het programma gedeeld. Ze worden uitsluitend gebruikt voor risicoanalyse en supportdoeleinden.

Ben jij ICT/ECK-deskundige voor jouw instelling? Vul dan a.j.b. het formulier Centrale Inventarisatie mbo in vóór maandag 18 maart aanstaande.

-----------
Nieuwsbrief 68, september 2018, ECK iD, de volgende stap

Het gaat eindelijk gebeuren; de wetgeving is gereed, de infrastructuur staat klaar! Het ECK iD is beschikbaar in het VO en mbo. Dit schooljaar wordt het ECK iD onder regie van het Edu-K programma “Start schooljaar” ingevoerd. Het ECK iD is een pseudoniem dat in de leermiddelenketen wordt ingevoerd om de privacy van studenten, de betrouwbaarheid van de keten en de keuzevrijheid te bevorderen.

saMBO-ICT, Kennisnet en uw leveranciers zijn betrokken bij de implementatie. Via de gebruikersgroepen (zoals EduArte, education online, PeopleSoft, Magister, ECK, …) ontvangen alle scholen de relevante informatie.  Meer lezen over ECK iD kan hier.

ECK in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 75 is uit! 27 juni, 2019 - Nieuwsbrief 75 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​40e conferentie, MBO ambassadeurs, Netwerk IBP, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Pilots Bruggen Bouwen, Catalogus koppelpunt, Leermiddelenanalysetool, Gepland onderhoud leermiddelenketen, Coöperatie mbo voorzieningen, Centraal Aanmelden, Informatiebijeenkomst AA, RIO mbo en vavo, Vervolgstappen strategische agenda, Digitaal Burgerschap, Pilot datagedreven onderzoek, Vragen van en aan collega’s
Nieuwsbrief 74 is uit! 16 mei, 2019 - Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen: 40e conferentie, Gebruikersdag 17 juni, MBO Ambassadeurs naar Drenthe, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei – reminder, Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni, Informatiesessie ECK iD op 11 juni, Marktconsultatie leermiddelen, Grip op leermiddelen en schoolkosten, Coöperatie mbo voorzieningen, Afhandeling aanmelden Voorziening vroegtijdig aanmelden RIO mbo en...
Aankondiging Overleg gebruikersgroep ECK 5 maart, 2019 - Noteer vast in je agenda: 3 april 2019 – 14.00-16.30 uur Locatie Houttuinlaan 6, Woerden (gebouw MBO Raad) Bij deze bijeenkomst zullen (in elk geval een deel van de vergadering) ook enkele ketenpartners aanwezig zijn, de agenda volgt! Je kunt je hier aanmelden.
Nieuwsbrief 71 is uit! 10 januari, 2019 - Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Kennissessie ECK iD in AD/Azure AD op do 17 januari a.s. 12 december, 2018 - Met ingang van schooljaar 2019 – 2020 wordt in het MBO het ECK iD geïntroduceerd. Hiermee loggen studenten trefzeker in op hun lesmateriaal. Het ECK iD een logisch vervolg in de versteviging van de privacy rond digitaal lesmateriaal en vergemakkelijkt ook de geautomatiseerde samenwerking tussen de systemen in de leermiddelenketen. Leerresultaten kunnen geautomatiseerd worden teruggekoppeld...
Nieuwsbrief 70 is uit! 29 november, 2018 - Nieuwsbrief nummer 70 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Gebruikersdag 3 december 2018, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Architectuur, IAA bijeenkomst 7 december,
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Bericht van programma Start Schooljaar: Schooljaar 2019 – 2020 met ECK Standaard D&T en ECK iD 16 oktober, 2018 - De evaluatie van de schoolstart is nog niet afgerond, of er moet al weer vooruit gekeken worden. Precies dit doet Programma Start Schooljaar 2019 op vrijdag 19 oktober a.s. met de ECK Gebruikersgroep. Wat ging er goed? Wat kan beter? En welke nieuwe ambities zijn haalbaar voor komend schooljaar? “Alle instellingen werken met de ECK...
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
Bericht van programma Start Schooljaar 5 september, 2018 - “Start met digitaal lesmateriaal goed uit de startblokken” Na een heerlijke zomervakantie en intensieve introductieweken, zijn de meeste mbo-instellingen inmiddels begonnen aan het echte werk. De opstart van de lessen met digitaal lesmateriaal komt goed uit de startblokken. Vanwege de moeizame start van verleden jaar, hebben saMBO-ICT, Kennisnet Entree Federatie, betrokken leveranciers en vertegenwoordigers in...