Gebruikersgroep ECK

Contactpersonen:

Maaike Stam (saMBO-ICT)

Marc Dietzenbacher  (VISTA College, Voorzitter)
Erwin van Pelt (Onderwijsgroep Noord, Agendacommissie)
Merijn van der Schoot (Onderwijsgroep Tilburg, Agendacommissie)

Agenda bijeenkomsten schooljaar 2019-2020
10 oktober 2019: bijeenkomst gebruikersgroep (tbv Evaluatie start schooljaar)
Presentaties vind je hier.

15 januari 2020: bijeenkomst implementatie ECK iD
Presentaties vind je hier 

3 maart 2020: bijeenkomst gebruikersgroep
Presentaties vind je hier.

Agenda bijeenkomsten schooljaar 2020-2021
dinsdag 27 oktober 2020 - 14:00 - 16:00 uur: bijeenkomst gebruikersgroep
(online)

dinsdag 13 april 2021 - Presentatie onderzoek implementatie ECK iD
Onderzoeksverslag vind je hier: Rapportage ECK-ID in het mbo v1.0.

Aanmelden
Je kunt je middels een mail aan conferenties-en-bijeenkomsten@sambo-ict aanmelden voor deelname aan de gebruikersgroep, je wordt dan voor de eerstvolgende bijeenkomst uitgenodigd. Alle (toekomstige) (ECK-)scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! 

Aanleiding oprichting Gebruikersgroep ECK
Als vervolg op de perikelen met digitale leermiddelen van het  najaar van 2017, hebben we vanuit saMBO-ICT een aantal acties in gang gezet, zodat dit komende jaren wordt voorkomen.
Eén van de belangrijkste acties is de vorming van de gebruikersgroep ECK. Deze gebruikersgroep komt tenminste 2 keer per jaar bij elkaar (in voor- en najaar). Voorzitter van de gebruikersgroep is Marc Dietzenbacher (VISTA College).

Doel van de gebruikersgroep
Doel van de gebruikersgroep is dat we in gesprek zijn met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, de (voorgenomen) wijzigingen, de toekomst van ECK en rol van instellingen daarbij, enz. Naast saMBO-ICT is ook Kennisnet betrokken.

Doelen korte termijn

  1. Start schooljaar moet probleemloos zijn, geen problemen in de volledige ECK-keten; van opstellen van leermiddelenlijsten, bestellen tot en met het gebruiken van digitaal materiaal door docenten en studenten.
  2. We willen de genomen maatregelen en voorstellen vanuit Edu-K met de scholen delen, het gaat dan om de impact voor scholen m.b.t. processen, techniek, communicatie. Alsmede inzicht in en advies (/instemming?) op de veranderkalender (toevoegen nieuwe functionaliteiten of in gebruik name nieuwe standaarden).
  3. Er is ook behoefte aan kennisdeling tussen mbo-instellingen onderling. Bijvoorbeeld bij transitie van idp-last naar idp-first.
  4. Registratie/inzicht van betrokken partijen, platforms en overleggen: mbo-instellingen, distributeurs, uitgevers, Kennisnet, Edu-K, etc. Inzicht krijgen in welke verantwoordelijkheden waar liggen en over de status van de dienstverlening.
  5. Vraagarticulatie namens de mbo-instellingen richting marktpartijen en Kennisnet moet worden opgepakt.
  6. De gebruikersgroep positioneren als hét platform binnen het mbo om betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen vanuit de markt en Edu-K. Inclusief eventuele participatie in ECK-gerelateerde overleggen.

Kortom: Rol gebruikersgroep helder krijgen naar aanleiding van bovenstaande doelen.

Doelen Lange termijn

Op langere termijn is het doel  in gesprek te blijven met de markt en mbo-instellingen onderling en een goed en probleemloos gebruik van de ECK-keten te borgen, afgestemd op en met de mbo-sector. Hierbij kan worden gedacht aan de (door)ontwikkeling van de standaarden zoals de UWLR (Uitwisseling Leerresultaat). Op deze wijze hopen we tot een gezamenlijke aanpak te komen voor standaarden en implementaties bij zowel instellingen als distributeurs en uitgevers.

ECK in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 76 - Ondersteuning ECK iD-attribuut in SURFconext

Het ECK iD helpt het PO, VO en mbo om gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen veilig te regelen. In het aankomende schooljaar starten mbo-scholen met het gebruik van dit iD, wat door de Nummervoorziening van Kennisnet wordt gegenereerd. Het ECK iD mag alleen gebruikt worden voor de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen of het digitaal afnemen van toetsen en examens. Meer informatie over het ECK iD vind je op https://www.eck-id.nl/ Het mbo wil ook graag de mogelijkheid hebben om dit attribuut via SURFconext door te geven. Vanaf nu is dit mogelijk via het attribuut "urn:mace:surf.nl:attribute-def:eckid". De waarde van dit attribuut is het ECK iD (url). Een volledige beschrijving van het attribuut staat op de SURFconext attributenpagina. Wil je als mbo-school gebruik maken van dit attribuut? Neem contact op met het SURFconextteam via support@surfconext.nl

-----------
Nieuwsbrief 72, februari 2019, Succesvolle start schooljaar met digitaal lesmateriaal? Geef systeemwijzigingen door

Tussen 1 september van het ene jaar en 31 augustus van het jaar erop verandert er heel wat. Om risico’s voor een succesvolle schoolstart met digitaal lesmateriaal vroegtijdig te spotten én om snel ondersteuning te kunnen bieden, is het van belang systeemwijzigingen door te geven. Veranderde de IdP bijvoorbeeld? Of gebruik je een andere ELO voor ontsluiting van het lesmateriaal? Is iemand anders eerste aanspreekpunt voor de ECK/ICT-zaken of voor de keuze van digitaal lesmateriaal?

saMBO-ICT inventariseert deze gegevens voor Programma Start Schooljaar. De leveranciers die samenwerken in programma start schooljaar zijn namelijk afhankelijk van systeemkeuzes van de instelling voor een succesvolle levering van digitaal lesmateriaal. Daarom is het belangrijk dat het programma op de hoogte is van wijzigingen ten opzichte van de inventarisatie van vorig jaar. De gegevens worden binnen het programma gedeeld. Ze worden uitsluitend gebruikt voor risicoanalyse en supportdoeleinden.

Ben jij ICT/ECK-deskundige voor jouw instelling? Vul dan a.j.b. het formulier Centrale Inventarisatie mbo in vóór maandag 18 maart aanstaande.

-----------
Nieuwsbrief 68, september 2018, ECK iD, de volgende stap

Het gaat eindelijk gebeuren; de wetgeving is gereed, de infrastructuur staat klaar! Het ECK iD is beschikbaar in het VO en mbo. Dit schooljaar wordt het ECK iD onder regie van het Edu-K programma “Start schooljaar” ingevoerd. Het ECK iD is een pseudoniem dat in de leermiddelenketen wordt ingevoerd om de privacy van studenten, de betrouwbaarheid van de keten en de keuzevrijheid te bevorderen.

saMBO-ICT, Kennisnet en uw leveranciers zijn betrokken bij de implementatie. Via de gebruikersgroepen (zoals EduArte, education online, PeopleSoft, Magister, ECK, …) ontvangen alle scholen de relevante informatie.  Meer lezen over ECK iD kan hier.

ECK in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 89 is uit! 15 april, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  BI-dag,  Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  MORA,  Centraal Aanmelden,  Bruggen Bouwen,  Netwerk Informatiemanagement,  Netwerk IBP,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Inplementatie ECK iD,  Cybercrisisoefening OZON,  Vraagbaak,  Vragen van en aan collega’s
Nieuwsbrief 85 is uit! 29 oktober, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  Verbinden van trots en besef: Next step!, ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365, Doorpakken op digitalisering,  Route21,  Gebruikersgroep ECK,  Centraal Aanmelden,  Leergang StudentenAdministratie,  Bruggen Bouwen,  Benchmark IBP/E is gestart,  Netwerk Informatiemanagers,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Les op Afstand,  Vragen van...
Nieuwsbrief 82 is uit! 28 mei, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Safetyboot, CA, Bruggen Bouwen,  Implementatie ECK iD,  Netwerk IBP, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les op Afstand Vragen van en aan collega’s    
Nieuwsbrief 81 is uit! 16 april, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering, Route21, VVA getest in de keten, Safetyboot, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, IBP in de schijnwerpers, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les...
Presentaties bijeenkomst gebruikersgroep ECK 3 maart 2020 6 maart, 2020 - Op 3 maart 2020 is de gebruikersgroep ECK bij elkaar geweest. Deze onderwerpen stonden op de agenda: Agenda (Bijlage 1); Stand van zaken ECK iD (presentatie Marcel Dol, bijlage 2); Faillissement Lisette Werter; wat leren we er van? (presentatie Merijn van der Schoot, Marc Dietzenbacher, bijlage 3); Strategische agenda: Regie op leermiddelen (presentatie Maaike Stam);...
Nieuwsbrief 80 is uit! 5 maart, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 42e conferentie, Gebruikersdag 6 april 2020, Kennisdeling O365, MBO Congres, CVI Conferentie, Ambassadeurs, Doorpakken op digitalisering, Route21, RIO, Safetyboot, CA, Peer Review, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, ICT Monitor, IBP in de schijnwerpers, Onderwijslogistiek in het MBO, Netwerk...
Nieuwsbrief 79 is uit! 16 januari, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering, Digitaal burgerschap, Route21, VVA, RIO, BCLD, CA, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, ICT Monitor, Benchmark IBP/E, Community of Practice, Vragen van en aan collega’s.  
Presentaties bijeenkomst ECK iD beschikbaar 15 januari, 2020 - Op 15 januari 2020 is een groep instellingen nader geïnformeerd over de implementatie van het ECK iD. Vooral de scholen die zelf de connector tussen het SIS en ADFS hebben gebouwd of willen gaan bouwen, wisten elkaar goed te vinden! De presentaties vind je onderaan in de bijlagen. Meer informatie vind je via www.eck-id.nl en...
Uitnodiging bijeenkomst implementatie ECK iD op 15 januari a.s. 17 december, 2019 - Op dit moment is een aantal MBO instellingen samen met hun leveranciers bezig om het ECK iD vanuit het SIS via hun IAM omgeving richting de educatieve content keten te brengen. Doelstelling is om de eerste studenten in de februari instroom te laten bestellen met hun ECK iD, zodat hij mee komt met de eerste...
Nieuwsbrief 78 is uit! 29 november, 2019 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief weer aandacht voor tal van onderwerpen, zoals:​41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk informatiemanagers,  MBO Voorzieningen UA, Strategische agenda​ digitalisering, Route21,  RIO, BCLD, Dataondersteund onderwijs,  Implementatie ECK iD, MBO LAT – laatste kans,  Bruggen Bouwen, Benchmark IBP/E,  Identity Management, Lesmateriaal maken,  SURF Security- en Privacyconferentie, Bescherm de publieke waarden in het onderwijs, Cybersecurity,  Vragen van en aan collega’s. Let op: We verzenden de nieuwsbrief...