Gebruikersgroep Education online

De gebruikersgroep Education online streeft er naar een platform te zijn in de breedste zin van het woord, waar uitwisseling, samenwerking, spreekbuis en belangengroepering plaatsvinden.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep Education online doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 11 oktober 2021
  • 29 november 2021
  • 7 februari 2022
  • 11 april 2022
  • 20 juni 2022

Op de agenda van de gebruikersmiddagen, die meestal duren van 13.00 tot 16.00 uur, staan globaal genomen de volgende zaken: actuele Education online gerelateerde onderwerpen vanuit de instellingen, nieuws van de leverancier en uiteraard verslag en acties van de vorige keer. Parallel aan de gebruikersbijeenkomst vindt vaak ook een bijeenkomst van het management van de deelnemende instellingen plaats om zaken op tactisch en strategisch niveau te bespreken.

Organisatie

De voorzitter van de gebruikersbijeenkomsten op de bovengenoemde gebruikersdagen is de heer Ton Hopmans van Curio. De managementbijeenkomsten worden bij toerbeurt voorgezeten door één van de aangesloten instellingen. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

De gebruikersgroep Education online heeft voor haar leden in de teamsomgeving van saMBO-ICT een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en maar we de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Productinformatie

Education online is een onderwijsinformatie-systeem waar leerling, deelnemer en student centraal staat van aanmelding tot en met diplomering. Meer informatie over het product Education online staat op education-online.nl.