Gebruikersgroep Education online

De gebruikersgroep Education online streeft er naar een platform te zijn in de breedste zin van het woord, waar uitwisseling, samenwerking, spreekbuis en belangengroepering plaatsvinden, echter zonder een dwingend of besluitvormend karakter.

Gebruikersmiddagen

De gebruikersgroep Education online doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 5 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 8 februari 2021
  • 12 april 2021
  • 7 juni 2021

Op de agenda van de gebruikersmiddagen, die meestal duren van 13.00 tot 16.00 uur, staan globaal genomen de volgende zaken: actuele Education online gerelateerde onderwerpen vanuit de instellingen, nieuws van de leverancier en uiteraard verslag en acties van de vorige keer. Parallel aan de gebruikersbijeenkomst vindt vaak ook een bijeenkomst van het management van de deelnemende instellingen plaats om zaken op tactisch en strategisch niveau te bespreken.

Organisatie

De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Groepsomgeving

De gebruikersgroep Education online heeft voor haar leden in de groepsomgeving van saMBO-ICT een groep waarin meer informatie staat. Om deze groep te kunnen benaderen is het nodig om ingelogd te zijn op de site. Hier kunt u direct naar de groepsomgeving gaan.

Productinformatie

Education online is een onderwijsinformatie-systeem waar leerling, deelnemer en student centraal staat van aanmelding tot en met diplomering.
Meer informatie over het product Education online staat op education-online.nl.