Gebruikersgroep Eduarte

De gebruikersgroep Eduarte behartigt de operationele en tactische belangen van de Eduarte gebruikers en helpt daarbij de leverancier Iddink Groep om de applicatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de instellingen. In de bijeenkomsten van de gebruikersgroep Eduarte wordt door de gebruikers onderling kennis uitgewisseld en de hoofdlijnen van de wensen voor het pakket worden aan de leverancier kenbaar gemaakt.

Gebruikersmiddagen

De gebruikersgroep Eduarte doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 5 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 8 februari 2021
  • 12 april 2021
  • 7 juni 2021

De gebruikersmiddagen duren van 13.00 tot 16.00 uur. Vaste punten op de agenda zijn de terugkoppelingen vanuit landelijke overleggen (Eduarte wordt daar vertegenwoordigd), lopende projecten, geprioriteerde wijzigingen en nieuws vanuit de leverancier.

Structuur

Binnen het gebruikersoverleg zijn een aantal werkgroepen actief m.b.t. wijzigingen, SLA overleg, testen en vertegenwoordiging in landelijke overleggen. Jaarlijks wordt de samenstelling van de werkgroepen bijgesteld. Enkele werkgroepen worden onderstaand uitgelicht:

-Wijzigingengroep

Ter voorbereiding op de gebruikersmiddagen neemt de Wijzigingengroep alle binnen gekomen RFC’s door en adviseert de leverancier over de prioriteit ervan. De leverancier bepaald vervolgens de prioriteit en deze wordt teruggekoppeld aan de gebruikers op de gebruikersmiddagen.

-Werkgroep SLA

Jaarlijks bespreekt een delegatie vanuit het gebruikersoverleg met de leverancier de SLA. Wat gaat er goed, wat moet beter en wat moet er anders. Dit overleg levert de input voor het SLA wat jaarlijks door de gebruikersgroep wordt vastgesteld. De SLA is tevens het fundament onder de periodieke rapportages en de periodieke gesprekken tussen de servicemanager van de leverancier en de servicemanager van de instelling.

Workshops

De leden van de gebruikersgroep hebben het idee opgevat om naast de gebruikersmiddagen, waarin relatief kort bij meerdere onderwerpen stil gestaan wordt, workshops te gaan organiseren, waarin in kleinere groepen diep op een bepaald onderwerp of onderdeel van de Eduarte suite wordt ingegaan. De workshops vinden meestal bij een onderwijsinstelling plaats.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep Eduarte is de heer Henk Kuiper van het Friesland College.
De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Groepsomgeving

De gebruikersgroep Eduarte heeft voor haar leden in de groepsomgeving van saMBO-ICT een groep waarin meer informatie staat. Om deze groep te kunnen benaderen moet u een account hebben voor de groepsomgeving.

Productinformatie

Informatie over het product Eduarte staat op www.eduarte.nl.