Gebruikersgroep PeopleSoft Campus Solutions

De gebruikersgroep Campus Solutions is de kennisdelings- en afstemmingsgroep op het gebied van administratie en functioneel beheer van de ROC’s die PeopleSoft Campus Solutions gebruiken. De ROC’s werken binnen de DEUG samen met twee hogescholen en drie universiteiten die Campus Solutions gebruiken.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep PeopleSoft CS doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 5 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 8 februari 2021
  • 12 april 2021
  • 7 juni 2021

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep PeopleSoft CS is de heer Olivier de Greef, programmamanager DEUG. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Productinformatie

Campus Solutions ondersteunt het beheer van de complete studentencyclus, van werving en inschrijving, studentenservices tot en met alumnirelaties, in een stabiele en veilige omgeving met sluitende managementinformatie. Meer informatie over Campus Solutions vindt u hier.