Gebruikersgroep PeopleSoft Campus Solutions

De gebruikersgroep Campus Solutions is de kennisdelings- en afstemmingsgroep op het gebied van administratie en functioneel beheer van de ROC’s die PeopleSoft Campus Solutions gebruiken.
De ROC’s werken binnen de DEUG samen met twee hogescholen en drie universiteiten die Campus Solutions gebruiken.

Gebruikersmiddagen

De gebruikersgroep PeopleSoft CS doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

 • 5 oktober 2020
 • 30 november 2020
 • 8 februari 2021
 • 12 april 2021
 • 7 juni 2021

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep.

Campus Solutions

De ROC’s met Campus Solutions werken op basis van een ontwikkelagenda, waarbinnen gezamenlijk thema’s worden bepaald die ofwel in de vorm van kennisdeling, ofwel op projectbasis worden opgepakt.

Ook worden functionele trainingen verzorgd voor medewerkers van de leden. Daarnaast vindt kennisdeling plaats op uiteenlopende onderwerpen, zoals:

 • stage/BPV
 • verzuimregistratie en koppeling verzuimloket
 • volgfunctionaliteit
 • selfservice voor studenten/docenten en SLB
 • upgrade en (her)implementatie
 • testen, ontwikkelomgevingen, beheer
 • etc.

Jaarlijks wordt een DEUG Conferentie georganiseerd waar de medewerkers van de instellingen, leverancier en implementatiepartners ervaring kunnen uitwisselen, de laatste technologische ontwikkelingen worden getoond en samenwerking tot stand komt. Deze conferentie heeft een internationaal karakter en dient ook als ontmoetingsplaats voor onderwijsinstellingen met Campus Solutions in de EMEA regio. Er is nauwe samenwerking met de Higher Education User Group rond deze conferentie, en in adviesgroepen.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep PeopleSoft CS is de heer Olivier de Greef, programmamanager DEUG.

De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Productinformatie

Campus Solutions ondersteunt het beheer van de complete studentencyclus, van werving en inschrijving, studentenservices tot en met alumnirelaties, in een stabiele en veilige omgeving met sluitende managementinformatie. Meer informatie over Campus Solutions vindt u hier.