Gebruikersgroep PeopleSoft Campus Solutions

De gebruikersgroep Campus Solutions is de kennisdelings- en afstemmingsgroep op het gebied van administratie en functioneel beheer van de ROC’s die PeopleSoft Campus Solutions gebruiken. De ROC’s werken binnen de DEUG samen met twee hogescholen en drie universiteiten die Campus Solutions gebruiken.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep PeopleSoft CS doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 11 oktober 2021
  • 29 november 2021
  • 7 februari 2022
  • 11 april 2022
  • 20 juni 2022

De gebruikersmiddagen die duren van 13.00 tot 16.00 uur zijn bestemd voor alle leden van de gebruikersgroep.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep PeopleSoft CS is de heer Frank Sierhuis, interim programmamanager DEUG. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Productinformatie

Campus Solutions ondersteunt het beheer van de complete studentencyclus, van werving en inschrijving, studentenservices tot en met alumnirelaties, in een stabiele en veilige omgeving met sluitende managementinformatie. Meer informatie over Campus Solutions vindt u hier.