Gebruikersgroepen

Onder de vlag van saMBO-ICT zijn meerdere gebruikers- en kennisdelingsgroepen actief. Deze groepen zijn met name gericht op het gebruik van een specifieke applicatie. De omvang en de doelstelling van de groepen verschilt onderling. saMBO-ICT faciliteert gebruikersgroepen voor de volgende informatiesystemen. Op de onderliggende pagina’s is meer informatie over de activiteiten van de gebruikersgroepen te vinden.