Coöperatie MBO Voorzieningen

Voorzitter bestuur:
Ben Geerdink
Overige bestuursleden:
Bert Beun, Martijn Groep
Bestuurssecretaris:
Sonja Prenen
Projectleider Centraal Aanmelden:
Rob Smit
Functionaris Gegevensbescherming:
Peter Vermeijs
Ledenadministratie:
Saskia de Vries

meer informatie: mbovoorzieningen@sambo-ict.nl

Binnen de sector mbo is en wordt gewerkt aan de totstandkoming van twee voorzieningen: voorziening vroegtijdig aanmelden en centraal aanmelden. In de wetgeving rondom vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht worden instellingen verplicht om aan het voortgezet onderwijs door te geven wanneer een leerling van de betreffende school zich in het mbo heeft aangemeld. De voorziening voor het vroegtijdig aanmelden verzorgt de geautomatiseerde uitwisseling van statussen naar het voortgezet onderwijs. Het resultaat zorgt voor een minimale administratieve belasting voor instellingen. Eind november 2018 is deze voorziening opgeleverd.

Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een voorziening voor centraal aanmelden. Deze collectieve voorziening zorgt voor een uniforme wijze van aanmelden, het regelen van de identificatieplicht bij aanmelden en inzicht in meervoudige aanmeldingen op instellings- en sectorniveau. De voorziening bestaat uit een platform waar toekomstige mbo-studenten zich kunnen aanmelden en een analysetool voor de analyse van meervoudige aanmeldingen. Deze voorziening is eind 2019 gerealiseerd.

Waarom een coöperatie?

Wanneer deze voorzieningen klaar zijn, moeten deze beheerd worden. Dat beheer bestaat onder andere uit het technisch en functioneel beheer, maar ook uit bijvoorbeeld een (beperkte) helpdesk en de verdere ontwikkeling van de voorzieningen. De vraag was wie dat gaat doen. Er zijn diverse opties onderzocht. Daarbij is gekeken naar een vorm, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij deze entiteit:

• is eigenaar van de voorziening;
• besteedt technisch beheer, verdere ontwikkeling uit aan een externe partij;
• zorgt zelf voor een beperkte helpdesk en functioneel beheer;
• verzorgt de aanbesteding namens de deelnemende instellingen (inbesteding); • werkt onder zeggenschap van de deelnemende instellingen.

Ten opzichte van verschillende opties, zoals een stichting of het onderbrengen bij een bestaande partij (zoals Studielink), is een coöperatie de meest logische. Dit is bevestigd na consultatie van twee specialistische juristen op dit terrein (van Doorne en van Benthem & Keulen).

Wat zijn de uitgangspunten bij de inrichting van de coöperatie?

Bij de inrichting van een coöperatie zijn verschillende opties. Zo zijn er verschillende inrichtingsmodellen voor een bestuur en ledenvertegenwoordiging. Ook kan gekozen worden uit verschillende vormen van aansprakelijkheid voor de leden die deelnemen aan de coöperatie. Vanuit de eisen die in de vorige paragraaf zijn gesteld, zijn de volgende punten meegenomen bij het samenstellen van de juridische vorm:

  • uitgangspunt is het oprichten van een coöperatie voor de genoemde twee voorzieningen;
  • de leden van de coöperatie besluiten of ook andere voorzieningen beheerd gaan worden;
  • de leden van de coöperatie kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele verliezen die gemaakt worden, er moet sprake zijn van ‘uitgesloten aansprakelijkheid’;
  • gezien de overzichtelijke omvang van de voorzieningen moet worden gekozen voor een eenvoudige structuur binnen de coöperatie;
  • het werkapparaat is beperkt, zoveel mogelijk wordt uitbesteed aan externe partijen;
  • in de structuur hebben de leden zeggenschap over alle aspecten, zoals financiën, aanbestedingen en dienstverlening;
  • deelname aan de coöperatie is voorbehouden aan leden van de MBO Raad en is laagdrempelig;
  • de leden van de coöperatie betalen voor de voorziening die men gebruikt.

Hoe is coöperatie opgebouwd?

In deze coöperatie ‘MBO Voorzieningen’ wordt aansprakelijkheid naar de leden uitgesloten (U.A. vorm van een coöperatie). De structuur bestaat uit een ledenvergadering, een bestuur en een beperkt werkapparaat. Het bestuur wordt door de ledenvergadering verkozen.
Om lid te kunnen worden van de coöperatie dient een instelling lid te zijn van de MBO Raad en een jaarlijkse bijdrage van 100 euro te betalen. Daarnaast wordt betaald voor het gebruik van de voorzieningen. Dit tarief wordt in de ledenvergadering vastgesteld. De coöperatie is in januari 2019 opgericht. De voorziening vroegtijdig aanmelden wordt dan overgedragen aan de coöperatie. Tevens heeft de coöperatie de aanbesteding van de voorziening centraal aanmelden direct ter hand genomen.

 

Coöperatie MBO Voorzieningen in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 91 is uit! 1 juli, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  saMBO-ICT Nieuwe Naam,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  CAMBO,  VVA, CAMBO en nu?,  Route21/ MORA,  Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Netwerk Informatiemanagement,  Netwerk Examinering en Digitalisering,  Vragen van en aan collega’s  
Nieuwsbrief 88 is uit! 4 maart, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​saMBO-ICT conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen,  Gebruikersgroep B3net, Netwerk IBP – Peer Review, Onderwijslogistiek in het MBO, Coöperatie MBO Voorzieningen, SURF,  Vragen van en aan collega’s  
Presentaties Gebruikersdag 8 februari 2021 8 februari, 2021 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 februari 2021. Voor meer informatie over Centraal aanmelden zie ook de website van Mbo Voorzieningen.
Nieuwsbrief 86 is uit! 10 december, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​saMBO-ICT conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdag, Kennisdeling O365,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen,  Benchmark IBP/E, Onderwijslogistiek in het MBO, Coöperatie MBO Voorzieningen, Waardenkader digitalisering , Bijeenkomst CoP en ICT Vragen van en aan collega’s  
Nieuwsbrief 81 is uit! 16 april, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering, Route21, VVA getest in de keten, Safetyboot, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, IBP in de schijnwerpers, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les...
Nieuwsbrief 79 is uit! 16 januari, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering, Digitaal burgerschap, Route21, VVA, RIO, BCLD, CA, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, ICT Monitor, Benchmark IBP/E, Community of Practice, Vragen van en aan collega’s.  
Nieuwsbrief 78 is uit! 29 november, 2019 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief weer aandacht voor tal van onderwerpen, zoals:​41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk informatiemanagers,  MBO Voorzieningen UA, Strategische agenda​ digitalisering, Route21,  RIO, BCLD, Dataondersteund onderwijs,  Implementatie ECK iD, MBO LAT – laatste kans,  Bruggen Bouwen, Benchmark IBP/E,  Identity Management, Lesmateriaal maken,  SURF Security- en Privacyconferentie, Bescherm de publieke waarden in het onderwijs, Cybersecurity,  Vragen van en aan collega’s. Let op: We verzenden de nieuwsbrief...
Nieuwsbrief 75 is uit! 27 juni, 2019 - Nieuwsbrief 75 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​40e conferentie, MBO ambassadeurs, Netwerk IBP, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Pilots Bruggen Bouwen, Catalogus koppelpunt, Leermiddelenanalysetool, Gepland onderhoud leermiddelenketen, Coöperatie mbo voorzieningen, Centraal Aanmelden, Informatiebijeenkomst AA, RIO mbo en vavo, Vervolgstappen strategische agenda, Digitaal Burgerschap, Pilot datagedreven onderzoek, Vragen van en aan collega’s
Nieuwsbrief 74 is uit! 16 mei, 2019 - Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen: 40e conferentie, Gebruikersdag 17 juni, MBO Ambassadeurs naar Drenthe, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei – reminder, Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni, Informatiesessie ECK iD op 11 juni, Marktconsultatie leermiddelen, Grip op leermiddelen en schoolkosten, Coöperatie mbo voorzieningen, Afhandeling aanmelden Voorziening vroegtijdig aanmelden RIO mbo en...
Nieuwsbrief 73 is uit! 4 april, 2019 - Nieuwsbrief nummer 73 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 40e conferentie, Gebruikersdag 15 april, CvI Conferentie – presentaties, Ambassadeursnetwerk, Netwerk Informatiemanagement, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei Netwerk Onderwijslogistiek 25 april​ Bijeenkomst onderwijsadviesdiensten Marktconsultatie leermiddelen Catalogus Koppelpunt Coöperatie mbo voorzieningen Afhandeling aanmelden RIO mbo en vavo IBP in het mbo Programma Bruggen Bouwen Community of...