Community of Practice Leren en ict

Contactpersonen:

Marius van Zandwijk (Kennisnet)

John Schobben (ROC de Leijgraaf)

De Community of Practice Leren en ict (CoP Leren en ict) biedt komend schooljaar een leer- en werkgemeenschap voor mbo-docenten en teammanagers die in hun onderwijs een stap willen maken met thema’s zoals gepersonaliseerd leren,
21e eeuwse vaardigheden, blended learning. Met elkaar en met experts worden eigen praktijkvragen beantwoord. Van harte uitgenodigd om mee te doen!

In de CoP wordt momenteel gewerkt in vier themagroepen:

Blended Learning: Onderweg naar zelfsturing van leerlingen met behulp van blended learning.

Oriënteren op gepersonaliseerd leren: Hoe krijg je onderwijsprogramma's zodanig dat het gepersonaliseerd leren mogelijk maakt?

Werken aan volledig gepersonaliseerd onderwijs: Hoe ziet een MBO opleiding 'volledig gepersonaliseerd leren' eruit?

Gepersonaliseerd leren in bestaande opleidingen: Hoe gaan we flexibel examineren? Hoe kunnen we studenten keuzen bieden in activiteiten, werkvormen etc.?

Meer weten? Kijk verder op de website van de Community of Practice Leren en ict

De CoP Leren en ict is een initiatief van iXperium / Lectoraat leren met ict HAN, Practoraat Activerende didactiek, Practoraat Mediawijsheid, MBO Raad, UvT, IVA Onderwijs, ROC De Leijgraaf, ROC Rijn IJssel, ROC Midden Nederland, ROC van Twente, Kennisnet. OCW subsidieert de CoP Leren en ict. Kennisnet is penvoerder.