Centraal Aanmelden (CA)

contactpersoon: Jan Bartling

 

Agenda:

31 augustus 2018 - Leveranciersbijeenkomst

 

Wat wordt bedoeld met centraal aanmelden?

Via een gezamenlijk portaal kan een nieuwe student zich aanmelden bij een instelling voor een opleiding. Een toekomstig student kan op dat portaal komen door direct naar die site te gaan of doordat hij of zij wordt doorverwezen naar het portaal vanuit een eigen omgeving (zoals je een betaling doet met iDeal wanneer je iets bij een webwinkel bestelt). Het eerste wat het portaal regelt is de identificatie met DigiD en in de toekomst met andere toegestane identificatiemiddelen. De student haalt na identificatie alle standaardgegevens (officiële persoonsgegevens en de vooropleidingsgegevens) op bij DUO en vult deze aan met eigen contactinformatie.

Vervolgens kan een student zich aanmelden bij een instelling en een opleiding. Dat mogen in de praktijk ook meerdere aanmeldingen zijn. Nadat de student een bevestiging ontvangt wordt het vervolg van het traject overgelaten aan de school. De instelling verzorgt de verdere communicatie en plaatsing.

Een analysetool geeft inzicht in de aanmeldingenstromen. Daarnaast krijgen instellingen inzicht in aantallen (meervoudige) aanmeldingen voor hun eigen opleidingen. De informatie is gericht op inzicht voor instellingen ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering.

Waarom zouden we dat willen?

Er zijn vijf argumenten om centraal aanmelden in het mbo sector te willen:

  • Aanmelden is een juridische status geworden – in combinatie met toelatingsrecht is een aanmelding een status waaraan rechten ontleend kunnen worden. Dat stelt eisen aan een heldere en zuivere manier van aanmelden.
  • Aanmelden bij het mbo is uniform – scholieren uit het voortgezet onderwijs dienen zich voor 1 april aan te melden bij het mbo. Een uniforme manier van aanmelden, maakt goede voorlichting mogelijk. De vraag ‘hoe moet ik mij aanmelden bij een mbo instelling’ kan dan eenvoudig worden beantwoord.
  • Identificatie moet geregeld zijn – Van een aanmelding is alleen sprake wanneer de identificatie goed is geregeld. Dat kan elke instelling apart doen, maar de eisen die worden gesteld aan de inrichting van bijvoorbeeld DigiD zijn hoog en tijdrovend. Het is beter om dat gemeenschappelijk te doen, dat scheelt veel tijd en kosten.
  • Inzicht in meervoudige aanmeldingen – Elke inschrijving gaat gepaard met gemiddeld twee aanmeldingen. Dat levert uitdagingen op in het kader van de bedrijfsvoering. Meer inzicht is nodig om er iets aan te kunnen doen.
  • Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen – Wanneer de sector het aantal aanmeldingen wil beperken, is een voorziening van centraal aanmelden een noodzaak.

Wanneer is het klaar?

Wanneer in 2018 de aanbesteding is afgerond, is de voorziening in bedrijf voor de aanmeldingen ten behoeve van het cursusjaar 2020/20121. De voorziening voor centraal aanmelden wordt gebouwd en getest in 2019.

Wat gaat het kosten en wie gaat het beheren?

Berenschot heeft door middel van een functiepuntenanalyse een inschatting gemaakt van de kosten van deze voorziening. De bouw van de voorziening vergt een eenmalig investering van ongeveer 450.000 euro.

De jaarlijkse kosten voor beheer, afschrijving van de bouw en verdere ontwikkeling komt neer op 417.000 euro per jaar voor de eerste twee jaren. Dat is minder dan 1,00 euro per ingeschreven student, wanneer alle instellingen meedoen.

Het beheer wordt ondergebracht in MBO-Voorzieningen. Dit is een coöperatieve vereniging waar de deelnemende instellingen directe invloed hebben op het gebruik en de verdere ontwikkelingen. Daarmee is de voorziening van en voor de sector. Het beheer wordt gecombineerd met het beheer voor de voorziening voor vroegtijdige aanmelding.

CA in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 74 is uit! 16 mei, 2019- Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen: 40e conferentie, Gebruikersdag 17 juni, MBO Ambassadeurs naar Drenthe, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei – reminder, Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni, Informatiesessie ECK iD op 11 juni, Marktconsultatie leermiddelen, Grip op leermiddelen en schoolkosten, Coöperatie mbo voorzieningen, Afhandeling aanmelden Voorziening vroegtijdig aanmelden RIO mbo en...
Onze presentaties CvI conferentie 27 & 28 maart 2019 3 april, 2019- Vorige week woensdag en donderdag, 27 en 28 maart 2019 hadden saMBO-ICT en Kennisnet voor onze presentaties een eigen skybox tot onze beschikking, waar bezoekers van onze workshops werden getrakteerd op een heerlijke tropische ‘mocktail’. In onze gezellige, multifunctionele ruimte hebben we met kleinere en grotere groepen prima sessies gehad. We hadden vooraf gekozen voor...
Nieuwsbrief 72 is uit! 21 februari, 2019- Nieuwsbrief nummer 72 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Netwerk Informatiemanagement 
Programma Gebruikersdag 28 januari 2019 21 januari, 2019- Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.20 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Nieuwsbrief 71 is uit! 10 januari, 2019- Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Presentaties Gebruikersdag 3 december 2018 3 december, 2018- In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 3 december 2018.
Nieuwsbrief 70 is uit! 29 november, 2018- Nieuwsbrief nummer 70 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Gebruikersdag 3 december 2018, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Architectuur, IAA bijeenkomst 7 december,
Programma Gebruikersdag 3 december 2018 20 november, 2018- Datum: 3 december 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018- Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018- Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 

Bijlagen