Centraal Aanmelden (CA)

Wat wordt bedoeld met centraal aanmelden?

Via een gezamenlijk portaal kan een nieuwe student zich aanmelden bij een instelling voor een opleiding. Een toekomstig student kan op dat portaal komen door direct naar die site te gaan of doordat hij of zij wordt doorverwezen naar het portaal vanuit een eigen omgeving (zoals je een betaling doet met iDeal wanneer je iets bij een webwinkel bestelt). Het eerste wat het portaal regelt is de identificatie met DigiD en in de toekomst met andere toegestane identificatiemiddelen. De student haalt na identificatie alle standaardgegevens (officiële persoonsgegevens en de vooropleidingsgegevens) op bij DUO en vult deze aan met eigen contactinformatie.

Vervolgens kan een student zich aanmelden bij een instelling en een opleiding. Dat mogen in de praktijk ook meerdere aanmeldingen zijn. Nadat de student een bevestiging ontvangt wordt het vervolg van het traject overgelaten aan de school. De instelling verzorgt de verdere communicatie en plaatsing.

Een analysetool geeft inzicht in de aanmeldingenstromen. Daarnaast krijgen instellingen inzicht in aantallen (meervoudige) aanmeldingen voor hun eigen opleidingen. De informatie is gericht op inzicht voor instellingen ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering.

Waarom zouden we dat willen?

Er zijn vijf argumenten om centraal aanmelden in het mbo sector te willen:

  • Aanmelden is een juridische status geworden – in combinatie met toelatingsrecht is een aanmelding een status waaraan rechten ontleend kunnen worden. Dat stelt eisen aan een heldere en zuivere manier van aanmelden.
  • Aanmelden bij het mbo is uniform – scholieren uit het voortgezet onderwijs dienen zich voor 1 april aan te melden bij het mbo. Een uniforme manier van aanmelden, maakt goede voorlichting mogelijk. De vraag ‘hoe moet ik mij aanmelden bij een mbo instelling’ kan dan eenvoudig worden beantwoord.
  • Identificatie moet geregeld zijn – Van een aanmelding is alleen sprake wanneer de identificatie goed is geregeld. Dat kan elke instelling apart doen, maar de eisen die worden gesteld aan de inrichting van bijvoorbeeld DigiD zijn hoog en tijdrovend. Het is beter om dat gemeenschappelijk te doen, dat scheelt veel tijd en kosten.
  • Inzicht in meervoudige aanmeldingen – Elke inschrijving gaat gepaard met gemiddeld twee aanmeldingen. Dat levert uitdagingen op in het kader van de bedrijfsvoering. Meer inzicht is nodig om er iets aan te kunnen doen.
  • Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen – Wanneer de sector het aantal aanmeldingen wil beperken, is een voorziening van centraal aanmelden een noodzaak.

Wanneer is het klaar?

Wanneer in 2018 de aanbesteding is afgerond, is de voorziening in bedrijf voor de aanmeldingen ten behoeve van het cursusjaar 2020/20121. De voorziening voor centraal aanmelden wordt gebouwd en getest in 2019.

Wat gaat het kosten en wie gaat het beheren?

Berenschot heeft door middel van een functiepuntenanalyse een inschatting gemaakt van de kosten van deze voorziening. De bouw van de voorziening vergt een eenmalig investering van ongeveer 450.000 euro.

De jaarlijkse kosten voor beheer, afschrijving van de bouw en verdere ontwikkeling komt neer op 417.000 euro per jaar voor de eerste twee jaren. Dat is minder dan 1,00 euro per ingeschreven student, wanneer alle instellingen meedoen.

Het beheer wordt ondergebracht in MBO-Voorzieningen. Dit is een coöperatieve vereniging waar de deelnemende instellingen directe invloed hebben op het gebruik en de verdere ontwikkelingen. Daarmee is de voorziening van en voor de sector. Het beheer wordt gecombineerd met het beheer voor de voorziening voor vroegtijdige aanmelding.

Bijlagen