Verslagen

Aantal berichten: 42

Terugblik op de CvI Managementconferentie

donderdag 13 april 2017 Willem Karssenberg

Van droom naar daad… Tijdens de CvI managementconferentie 2017 was het lastig kiezen uit het programma. De conferentie was niet voor niets volledig uitverkocht. In sessies werd ingegaan op allerlei vragen: hoe kan het mbo inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, hoe kan richting worden gegeven aan verandering en hoe kan het onderwijs zo worden georganiseerd dat...

Presentaties 35e saMBO-ICT conferentie

zaterdag 28 januari 2017 Bert van Daalen

Onderstaand treft u de beschikbaar gestelde presentaties aan die werden gegeven in Soesterberg tijdens de 35e conferentie van saMBO-ICT. Wilt u meer weten over een bepaalde presentatie, neem dan contact op met de presentator. Raadpleeg daarvoor het programma. De volgende conferentie zal plaatsvinden eind september/begin oktober bij ROC Rijn IJssel...

Presentaties 34e saMBO-ICT conferentie

zaterdag 1 oktober 2016 Bert van Daalen

Onderstaand treft u de beschikbaar gestelde presentaties aan die werden gegeven in Nijmegen tijdens de 34e conferentie van saMBO-ICT. Wilt u meer weten over een bepaalde presentatie, neem dan contact op met de presentator. Raadpleeg daarvoor het programma. Aan het eind van deze tweedaagse werd bekendgemaakt dat de volgende conferentie zal plaatsvinden op 26 + 27 januari...

Lerarenregister – leveranciersbijeenkomst

woensdag 29 juni 2016 Bert van Daalen

Op uitnodiging van de MBO Raad en saMBO-ICT is er op 8 juni jl. met leveranciers van personeelsregistratie systemen binnen het MBO gesproken over het Lerarenregister. Het Lerarenregister bestaat al een aantal jaren op basis van vrijwilligheid. Dit laatste gaat echter veranderen. Ook komt er een Registervoorportaal en wordt de nieuwe -wettelijke- taak met betrekking...

Gebruikersdag Qlik

vrijdag 10 juni 2016 Willem Karssenberg

Op vrijdag 3 juni j.l. vond de jaarlijkse gebruikersdag Qlik plaats bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Met ruim 60 deelnemers was de opkomst hoog hetgeen ook aangeeft hoe belangrijk deelnemers het vinden om (pakket)kennis en ervaringen uit te wisselen. Dankzij het gevarieerde programma met veel inbreng vanuit de instellingen werden zij hierin bepaald niet teleurgeste...

Effectief leren met ICT

donderdag 2 juni 2016 Willem Karssenberg

Een mooi thema voor weer een geslaagde mbo ambassadeursbijeenkomst bij ROC A12 in Velp. Een overvol programma met bijdragen vanuit ROC A12 zelf, maar ook van buitenaf, zoals Michel van Ast die toelichting gaf op zijn boek “Kleppen dicht!” en Margriet Wassing van ROC Midden-Nederland die deelnemers hands-on een eigen blended e-learning module liet ontwerpen...

Presentaties kennisdelingsbijeenkomst Office 365

donderdag 21 april 2016 Willem Karssenberg

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kennisdelings-bijeenkomst bij Microsoft op Schiphol. De belangstelling was zo groot dat we zelfs met een wachtlijst moesten werken. Uiteindelijk kon iedereen die daarop stond alsnog een plekje krijgen. Hieronder vindt u de (links naar de) presentaties die gegeven zijn...

Jaarverslag 2015

dinsdag 29 maart 2016 Willem Karssenberg

Het jaarverslag 2015 is een verantwoording aan de deelnemende instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2015 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de programma’s Focus op Vakmanschap, Informatiebeveiliging & Privacy...

Presentaties 33e saMBO-ICT conferentie

vrijdag 5 februari 2016 Willem Karssenberg

Onderstaand treft u de beschikbaar gestelde presentaties aan die werden gegeven in Assen tijdens de 33e conferentie van saMBO-ICT. Wilt u meer weten over een bepaalde presentatie, neem dan contact op met de presentator. Raadpleeg daarvoor het programma. Aan het eind van deze tweedaagse werd bekendgemaakt dat de volgende conferentie zal plaatsvinden 29 en 30 september b...

Verslag en presentaties 1e saMBO-ICT IBP conferentie

vrijdag 24 april 2015 Willem Karssenberg

Succesvolle eerste conferentie dag Informatiebeveiliging en Privacy in het mbo Op woensdag 22 april is bij de MBO Raad in Woerden de eerste conferentie Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) voor het mbo gehouden. Hierbij waren ruim 60 mensen uit de mbo sector aanwezig, variërend van it managers, informatiemanagers, tot juristen, beleidsmedewerkers, controllers en met all...