Triple A

Aantal berichten: 32

Conferentie overdracht Triple A naar saMBO-ICT

vrijdag 25 juni 2010 Willem Karssenberg

Het thema door samenwerking nog sterker staat centraal binnen de organisatie saMBO-ICT. Op het gebied van ICT willen we binnen het MBO door samenwerking resultaten bereiken. Dat wordt gedaan door belangenbehartiging, het delen van kennis en door concrete activiteiten en projecten. De route voor de komende drie jaren is vastgelegd in een beleidsplan. De kerngedachte...

Informatiebijeenkomst onderwijslogistiek

donderdag 20 mei 2010 Willem Karssenberg

Onderwijslogistiek is een term die veelvuldig gebruikt wordt om een vraagstuk aan te duiden waar veel instellingen mee worstelen, namelijk: “Hoe plan en organiseer je flexibel onderwijs?” In de voorbije periode is er veel gesproken en gedacht over oplossingsrichtingen en mogelijke uitvoerings-modellen. Het kennisniveau is in die periode flink toegenomen. Divers...