Triple A

Aantal berichten: 33

Onderwijslogistiek pilottraject van start

woensdag 24 november 2010 Willem Karssenberg

Op woensdag 1 december 2010 vinden de eerste twee bijeenkomsten rondom het pilottraject Onderwijslogistiek plaats. saMBO-ICT nodigt deelnemende onderwijsinstellingen en/of leveranciers uit voor een bijeenkomst waarin de achtergrond van het bestaande functioneel ontwerp Onderwijslogistiek (FO) wordt besproken. Er wordt dieper ingegaan op de inhoud ervan en de manier waarop...

Conferentie overdracht Triple A naar saMBO-ICT

vrijdag 25 juni 2010 Willem Karssenberg

Het thema door samenwerking nog sterker staat centraal binnen de organisatie saMBO-ICT. Op het gebied van ICT willen we binnen het MBO door samenwerking resultaten bereiken. Dat wordt gedaan door belangenbehartiging, het delen van kennis en door concrete activiteiten en projecten. De route voor de komende drie jaren is vastgelegd in een beleidsplan. De kerngedachte...

Informatiebijeenkomst onderwijslogistiek

donderdag 20 mei 2010 Willem Karssenberg

Onderwijslogistiek is een term die veelvuldig gebruikt wordt om een vraagstuk aan te duiden waar veel instellingen mee worstelen, namelijk: “Hoe plan en organiseer je flexibel onderwijs?” In de voorbije periode is er veel gesproken en gedacht over oplossingsrichtingen en mogelijke uitvoerings-modellen. Het kennisniveau is in die periode flink toegenomen. Divers...