Triple A

Aantal berichten: 33

Nieuwsbrief 79 is uit!

donderdag 16 januari 2020 Maaike Stam

Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering, Digitaal burgerschap, Route21, VVA, RIO, BCLD, CA, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, ICT Monitor, Benchmark IBP/E, Co...

Nieuwsbrief nummer 55 is uit

vrijdag 6 januari 2017 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 55 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, PortalPlus gebruikersgroep, Kennisdeling Office 365, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagers, Netwerk IBP, Programma MBOcloud, Doorontwikkelen BRON, Datagestuurd Onderwijs, RIO, Oproep: Domein toetsen, Vroegtijdige a...

Update Triple A encyclopedie

vrijdag 30 december 2016 Bert van Daalen

Zonder direct van een traditie te willen spreken is het ook eind 2016 weer gelukt de Triple A encyclopedie te updaten. Omdat in de vorige revisie al grootschalig onderhoud was verricht aan BRON en de kwalificatiestructuur  is deze  keer de update bescheiden van omvang. Opvallend is de toevoeging van het nieuwe proces ‘aanmelden’. Bij de...

De vernieuwde Triple A @ncyclopedie online!

donderdag 24 december 2015 Willem Karssenberg

Nog net in de laatste week van 2015 is de vernieuwde Triple A encyclopedie on-line gegaan. Deze digitale versie van de Triple A encyclopedie wordt door veel scholen als referentiekader gebruikt...

Triple A: blik op de toekomst

woensdag 12 december 2012 Willem Karssenberg

Het programma Borging Triple A wordt afgerond, maar het Triple A gedachtegoed blijft in de toekomst de solide inhoudelijke basis onder de activiteiten van saMBO-ICT. Bovendien blijft saMBO-ICT aandacht besteden aan het toegankelijk maken en houden en het actualiseren van het materiaal. De Triple A @ncyclopedie vormt de basis voor het managen van de kennis die uit...

Nieuw Triple A materiaal online: Roadmap

dinsdag 11 december 2012 Willem Karssenberg

Vorige keer vertelden we over de ontwikkeling van twee Triple A toetsen en gingen we dieper in op de Maturity Scan. Vandaag meer over de Roadmap. Het instrument is nu beschikbaar in de Triple A @ncyclopedie en vrij te gebruiken door onderwijsinstellingen.  Roadmap Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter lastig om te bepalen...

Nieuw Triple A materiaal online: Maturity Scan

vrijdag 7 december 2012 Willem Karssenberg

Om met Triple A aan het werk te gaan, is het voor instellingen van belang te weten waar zij staan ten opzichte van het Triple A gedachtegoed en in hoeverre hun ondersteunende processen voldoen aan de beschrijving van Triple A. Een Triple A toets kan daarbij helpen. Bij de ontwikkeling van de Triple A toets...

Inhoudelijke resultaten Borging Triple A

woensdag 5 december 2012 Willem Karssenberg

In een periode van 2,5 jaar heeft het programma Borging Triple A een keur aan nieuw en vernieuwd materiaal opgeleverd. Onderstaand een beknopt overzicht van de belangrijkste inhoudelijke resultaten van het programma met directe links naar de plek waar het materiaal te vinden is. Om zelf via de verschillende ingangen het materiaal te benaderen, kun...

Hoe? Zo! Triple A

donderdag 1 november 2012 Willem Karssenberg

Het werken “onder architectuur” helpt wildgroei van systemen te voorkomen, met als doel je werk beter te kunnen uitvoeren. Deze uitgave van Hoe? Zo! geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is de Triple A-architectuur?, Waarom Triple A?, Wie krijgen met architectuur te maken? Op welke momenten kun je de Triple A-architectuur gebruiken...

Maturity scan Triple A, instellingen gevraagd

vrijdag 19 oktober 2012 Willem Karssenberg

Op verzoek van saMBO-ICT heeft M&I/Partners een Maturityscan Triple A ontwikkeld in het kader van het traject ‘Borging Triple A’. Deze Maturityscan Triple A biedt de mogelijkheid om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs- en ondersteunende processen in onderlinge samenhang met Triple A als referentiekader. Door het...