Standaarden

Aantal berichten: 2

Generieke ESB

woensdag 22 juni 2011 Esther Schoutema

“Standaardberichten voor de MBO sector” was het onderwerp van de bijeenkomst op woensdag 22 juni. Doel was om na te gaan of de realisatie van standaardberichten met behulp van een generieke servicebus realistisch is. Een aantal instellingen hadden de behoefte om hierover van gedachten te wisselen. Uiteindelijk waren 12 ROC’s aanwezig, naast vertegenwoordiging vanuit ...

Financiële systemen en XBRL

vrijdag 18 maart 2011 Esther Schoutema

In de week van 14 maart is een enquête gehouden over de gebruikte financiële systemen in het MBO. Doordat 44 instellingen aan de (korte) enquête hebben meegedaan, is er een goed overzicht van de gebruikte systemen. Het grootste deel van de instellingen maakt gebruikt van drie systemen, Financials en Global van de Exact en Profit...