SION

Aantal berichten: 3

De opbrengsten van SION

dinsdag 3 januari 2017 Willem Karssenberg

Het onderwijs helpen bij het terugdringen van de administratieve lasten en het waarborgen van de doorlopende leerlijn van de leerling of student over de sectoren heen en het stroomlijnen van de digitale informatie die wordt doorgegeven tussen scholen onderling, tussen scholen en markt-partijen (zoals educatieve uitgevers) en tussen scholen en de overheid. Dat was het...

Informatiemodel Onderwijsaanbod

maandag 11 mei 2015 Willem Karssenberg

Vanuit de sectoren wordt al langere tijd aangegeven dat het handig zou zijn om eenduidig de onderstructuur van een onderwijsinstelling te kunnen vastleggen. In het kader van SION is op dit terrein het nodige voorwerk verricht en zijn modellen ontwikkeld die bruikbaar moeten zijn voor onderwijsinstellingen. Nu er in het mbo gewerkt wordt aan het...

Voorlichtingsbrochure SION

maandag 27 mei 2013 Willem Karssenberg

Het onderwijs in Nederland staat niet stil. Er komen steeds meer gegevens beschikbaar over de kwaliteit van hun onderwijs en over de individuele leervorderingen van leerlingen. Met elkaar zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om het onderwijs te vernieuwen en verder te verbeteren. Want iedere leerling en iedere student heeft recht op een goede opleiding. We willen...