Publicaties

Aantal berichten: 90

Hoe? Zo! Triple A

donderdag 1 november 2012 Willem Karssenberg

Het werken “onder architectuur” helpt wildgroei van systemen te voorkomen, met als doel je werk beter te kunnen uitvoeren. Deze uitgave van Hoe? Zo! geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is de Triple A-architectuur?, Waarom Triple A?, Wie krijgen met architectuur te maken? Op welke momenten kun je de Triple A-architectuur gebruiken...

Pakket van Eisen Leermaterialenketen MBO

donderdag 11 oktober 2012 Willem Karssenberg

Na een stevige consultatieronde is een nieuwe versie van het Pakket van Eisen (PvE) Leermaterialenketen MBO beschikbaar. Dit PvE maakt kenbaar welke eisen de instellingen stellen aan de processen in de leermaterialenketen en de ICT-voorzieningen die deze processen ondersteunen...

Businesscase – Onderbouwd investeren in ict

donderdag 20 september 2012 Willem Karssenberg

Een methodiek voor het maken van businesscases voor ict-investeringen in het mboVeel van de vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs heeft gevolgen voor de toepassing van ict. Laptops in de klas, elektronische leeromgevingen (elo) en systemen voor deelnemersbegeleiding zijn voorbeelden van projecten die momenteel binnen veel mbo-instellingen worden gerealiseerd. Het ...

Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO versie 2

dinsdag 19 juni 2012 Henk-Jan van Ginkel

Versie 2 van het Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO is uit. Medio maart 2012 heeft saMBO-ICT versie 1 van het Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO uitgebracht. Zoals daarbij aangekondigd diende dat als basis voor de afstemming in het veld, waaronder de afstemming tussen de MBO Raad en het ministerie van ...

Hoe?Zo! Examens

donderdag 10 mei 2012 Willem Karssenberg

Ja, daar is die dan, versie 2.0 van het Hoe? Zo! Boekje over centrale examinering. Het boekje is te vinden op de website van saMBO-ICT, maar ook op papier te bestellen via Kennisnet. In deze nieuwe uitgave is de laatste stand verwerkt van de wet- en regelgeving, maar is ook gebruik gemaakt van de ervaring...

Nieuwsbrief nummer 17 is uit

vrijdag 6 april 2012 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 17 staat weer bol van nieuwe acties en initiatieven, gedragen door mensen van instellingen, georganiseerd door saMBO-ICT. Oftewel, samenwerking die werkt!Bijgaande “Wordle” toont op speelse wijze de inhoudsopgave met alle onderwerpen die in deze nieuwsbrief aan de orde komen!...

Generiek Procesmodel leermateriaal

maandag 5 december 2011 Willem Karssenberg

Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. De opdracht was om een generiek procesmodel op te stellen, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt. Deze opdracht is voortgekomen uit het programma ‘Borging Triple A’, ...

Overige publicaties

donderdag 13 oktober 2011 Willem Karssenberg

Naast de Hoe? Zo! boekjes, de nieuwsbrieven en de encyclopedie brengt saMBO-ICT regelmatig andere publicaties uit, zoals het Rapport “uitbesteding examinering rekenen en taal in het MBO”, het Rekenmodel “Kosten examen”, de Rapportage “Procesbeschrijving (centraal)examineren, de Programmaplan Leermiddelen en ons meerjarenplan U kunt ze vinden op deze pagina...

Trendrapport mbo

woensdag 14 september 2011 Willem Karssenberg

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt de vakmensen voor de toekomst op. Het mbo staat hierbij voor een stevige opgave: betere resultaten behalen met minder middelen. Een effectief gebruik van ict helpt om deze dubbele taakstelling te kunnen realiseren. Maar welke technologie moet u als manager nu inzetten? Wat kan ict voor uw specifieke onderwijssituatie betekenen...