Publicaties

Aantal berichten: 87

Jaarverslag 2012

dinsdag 26 februari 2013 Willem Karssenberg

Het jaarverslag 2012 is een verantwoording aan de deelnemende  instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2012 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de projecten (zoals LiMBO en Focus op Vakmanschap)...

Nieuwsbrief nummer 24 is uit

vrijdag 22 februari 2013 Willem Karssenberg

Vandaag is er weer een nieuwsbrief uitgekomen van saMBO-ICT, boordevol en met veel actuele informatie. Heeft u hem niet ontvangen? Dan kunt u hem natuurlijk online lezen. Via het formulier onderaan op deze pagina kunt u zich abonneren zodat u nooit meer een nummer hoeft te missen!...

Publieksversie beleidsplan 2013 – 2015

vrijdag 18 januari 2013 Willem Karssenberg

Ontwikkelingen in onderwijs, ICT en samenleving maken dat samenwerking cruciaal blijft om meer te bereiken met ICT en informatievoorziening in het beroepsonderwijs. Vandaar de titel van ons meerjarenplan voor 2013-2015: ‘Samen sterk met saMBO-ICT’. Er is nu een publieksversie beschikbaar van het meerjarenplan 2013 – 2015.De volledige versie is hier te vinden...

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

vrijdag 18 januari 2013 Willem Karssenberg

Ict is nog nooit zo belangrijk geweest. Dat blijkt ook wel uit de bedragen die ermee gemoeid zijn. Uitgaven aan applicaties, infrastructuur en ict-diensten vormen met gemiddeld 5% een flinke post op de begroting. Hier moet je op sturen en beslissingen over nemen. De publicatie Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten helpt hierbij. Ict-projecten en -investeringen...

Leermaterialen: technologie- en marktontwikkelingen

donderdag 10 januari 2013 Willem Karssenberg

Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er zijn voortdurend technische vernieuwingen en ook de markt verandert continu. Marktpartijen (uitgevers, distributeurs, software leveranciers) reageren op verschillende manieren op de genoemde ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijk­heden én nieuwe vraagstukken voor instelling...

Ict-bekwaamheid van leraren

woensdag 7 november 2012 Willem Karssenberg

Onderzoek toont aan dat de juiste inzet van ict in het onderwijs ervoor zorgt dat de motivatie van leerlingen toeneemt, de leerprestaties verbeteren en dat het leerproces efficiënter wordt.Wat wordt er van leraren verwacht? Welke kennis, vaardigheden en houding hebben zij nodig? Om hier antwoord op te geven ontwikkelde Kennisnet samen met het onderwijsveld het Kader...

Meerjarenplan saMBO-ICT 2013 – 2015

maandag 5 november 2012 Willem Karssenberg

De instellingen in het MBO werken sinds 2010 in saMBO-ICT samen op het gebied van belangenbehartiging & vraagarticulatie, kennisdeling & kennisontwikkeling en opdrachtgever van projecten. Leidraad voor de activiteiten was het meerjarenplan 2010-2012. Het werd dus tijd om te bepalen welke thema’s de komende jaren op de agenda staan. Het meerjarenplan 2013-...

Hoe? Zo! Triple A

donderdag 1 november 2012 Willem Karssenberg

Het werken “onder architectuur” helpt wildgroei van systemen te voorkomen, met als doel je werk beter te kunnen uitvoeren. Deze uitgave van Hoe? Zo! geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is de Triple A-architectuur?, Waarom Triple A?, Wie krijgen met architectuur te maken? Op welke momenten kun je de Triple A-architectuur gebruiken...

Pakket van Eisen Leermaterialenketen MBO

donderdag 11 oktober 2012 Willem Karssenberg

Na een stevige consultatieronde is een nieuwe versie van het Pakket van Eisen (PvE) Leermaterialenketen MBO beschikbaar. Dit PvE maakt kenbaar welke eisen de instellingen stellen aan de processen in de leermaterialenketen en de ICT-voorzieningen die deze processen ondersteunen...

Businesscase – Onderbouwd investeren in ict

donderdag 20 september 2012 Willem Karssenberg

Een methodiek voor het maken van businesscases voor ict-investeringen in het mboVeel van de vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs heeft gevolgen voor de toepassing van ict. Laptops in de klas, elektronische leeromgevingen (elo) en systemen voor deelnemersbegeleiding zijn voorbeelden van projecten die momenteel binnen veel mbo-instellingen worden gerealiseerd. Het ...