Publicaties

Aantal berichten: 87

Instellingstoets

vrijdag 11 november 2016 Willem Karssenberg

Om problemen in de uitvoering van wet- en regelgeving te voorkomen, is het gebruikelijk dat het ministerie van OCW bij voorgenomen wet- en regelgeving een uitvoeringstoets laat doen door DUO. DUO voert deze uitvoeringstoets doorgaans uit in 8 weken, en het advies van DUO wordt vervolgens meegenomen in de verdere invoering van de wet- en...

iAgenda geactualiseerd

donderdag 10 november 2016 Willem Karssenberg

Begin november is de iAgenda geactualiseerd. De iAgenda geeft inzicht in de status van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die gevolgen hebben voor processen en systemen binnen de instellingen. Met de iAgenda wordt zichtbaar wat er op ons afkomt in de nabije toekomst. De iAgenda wordt gezamenlijk opgesteld door overheid en onze...

Nieuwsbrief nummer 53 is uit

vrijdag 14 oktober 2016 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 53 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagers, Framework ibp in het mbo, MBO Alert! Awareness game, Bedrijvenbijeenkomst ibp, Programma MBOcloud, Doorontwikkelen BRON, Leergang Onderwijslogistiek, Leergang DA, Ouderhandteke...

Publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo

donderdag 13 oktober 2016 Willem Karssenberg

Vrijdag 30 september is tijdens de saMBO-ICT conferentie bij ROC Nijmegen het eerste exemplaar van de publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van saMBO-ICT, Ben Geerdink. Ben nam deze handige toolbox graag in ontvangst in de wetenschap dat het een hele goede handreiking is aan instellingen om hun...

Nieuwsbrief nummer 52 is uit

vrijdag 2 september 2016 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 52 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Gebruikersoverleg TOPdesk, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagers, Framework ibp in het mbo, MBO Alert!, Bedrijvenbijeenkomst ibp, Programma MBOcloud, Doorontwikkelen BRON, Leergang Onderwijslogistiek, Leergang DA, ...

Datagedreven onderwijs

dinsdag 12 juli 2016 Willem Karssenberg

Big data en learning analytics gaan beiden over het gebruik van data in het onderwijs. Bij big data gaat het vooral om het benutten van de berg aan gegevens waar een instelling over beschikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel gestructureerde data in databases, maar ook van ongestructureerde data, zoals van social media. Bij learning...

Nieuwsbrief nummer 51 is uit

vrijdag 24 juni 2016 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 51 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Gebruikersgroep ibp, Gebruikersdag Qlik, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagers, Programma MBOcloud, Doorontwikkelen BRON, Leergang Onderwijslogistiek, Leergang DA, Basisinfrastructuur Onderwijs, hKS Publicatie regel...

Inspiratieboek voor het mbo: ‘Dat kan bij ons niet!’

dinsdag 14 juni 2016 Willem Karssenberg

Hoe motiveer je mbo’ers en hoe voorkom je uitval? Hoe verklein je de kloof met het bedrijfsleven? Hoe speel je in op de snelle technologische ontwikkelingen? Hoe zorg je voor voldoende begeleide onderwijstijd wanneer studenten steeds meer online en op locatie leren? In het inspiratieboek ‘Dat kan bij ons niet!’ tonen acht succesvolle mbo-scholen in...

Nieuwsbrief nummer 50 is uit

vrijdag 13 mei 2016 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 50 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Gebruikersdag IBP, Gebruikersdag Qlik, Gebruikersgroep TOPdesk, Ambassadeursnetwerk mbo, MBO-congres 23 , ei 2016, Schonen kernregistraties, Programma MBOcloud, Masterclasses IBP, BPV set afspraken, Leergang Onderwijslogistiek, ...

Trendrapport helpt scholen navigeren tussen trends en hypes

donderdag 21 april 2016 Willem Karssenberg

Investeringen in ict leiden voor scholen soms tot teleurstelling en onnodige kosten. De tech-revolutie gaat zo snel, dat het niet altijd gemakkelijk is onderscheid te maken tussen hypes en blijvende ontwikkelingen. Het ‘Technologiekompas voor het onderwijs – Kennisnet Trendrapport 2016-2017’ helpt scholen bij het maken van de juiste keuzes. Het Kennisnet ...