Professionalisering

Aantal berichten: 14

Worldcafé Bruggen Bouwen #cviov in Leeuwarden

maandag 12 maart 2018 Willem Karssenberg

Deze sessie begon met een presentatie van Frans Schouwenburg van Kennisnet. Frans vertelde over de opzet en uitkomsten van het onderzoek. Zie daarvoor ook de slides van zijn presentatie die een prima samenvatting vormen. Uit het onderzoek zijn zes succesfactoren naar voren gekomen. Een aantal daarvan verdient nog de nodige aandacht binnen organisaties: Inzet van i-coach...

Ict-bekwaamheid in het mbo. Hoe? Zo!

maandag 2 februari 2015 Willem Karssenberg

Ict is een effectief middel binnen het onderwijs. Je mag van professionele docenten verwachten dat zij hier gebruik van maken. Wil een mbo-instelling werken aan ict-bekwaamheid, dan is het belangrijk te zorgen voor een cultuur die de inzet van ict integraal ondersteunt. Dit vraagt niet alleen iets van docenten en teammanagers, maar van iedereen die...

Het teamperspectief, informatie voor teams in het mbo

woensdag 18 september 2013 Willem Karssenberg

Teams hebben een sleutelpositie bij het realiseren van goed onderwijs. Om die sleutelpositie waar te maken hebben zij informatie nodig voor drie doelen: operationeel sturen, verantwoorden en verbeteren van het onderwijs. In de publicatie ‘Het teamperspectief‘ wordt beschreven welke informatie de teamleiders of het team nodig hebben om de (operationele) verantw...

Resultaten enquête HRM systemen

maandag 23 mei 2011 Willem Karssenberg

Ook nu weer hebben meer dan 40 instellingen gereageerd op de flits-enquête die dit keer ging over de HRM-systemen die in gebruik zijn. De resultaten laten een beeld zien van een verschuiving van Edukaat naar andere systemen. De instellingen die dat hebben aangegeven, kiezen voor Raet en Afas als opvolgers. De migraties staan gepland in...