Privacy

Aantal berichten: 7

Nieuwsbrief nummer 59 is uit

vrijdag 23 juni 2017 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 59 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Netwerk ibp in het mbo, Benchmark leermiddelen, Symposium Leermiddelenbeleid , Programma Onderwijslogistiek, Leergang DA, Aanbesteding SIS (vervolg), SURF meerjarenplan, ...

Uitkomsten benchmark 2016

dinsdag 14 februari 2017 Willem Karssenberg

In december 2016 zijn de resultaten van de benchmark Informatiebeveiliging en privacy in de mbo sector 2016 gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst in Utrecht. Uitkomsten informatiebeveiliging bemoedigend Maar liefst 30 mbo instellingen hebben hun medewerking verleend aan de benchmark. Een samenvatting van de resultaten, de gemiddelde scores van alle mbo instellingen v...

Publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo

donderdag 13 oktober 2016 Willem Karssenberg

Vrijdag 30 september is tijdens de saMBO-ICT conferentie bij ROC Nijmegen het eerste exemplaar van de publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van saMBO-ICT, Ben Geerdink. Ben nam deze handige toolbox graag in ontvangst in de wetenschap dat het een hele goede handreiking is aan instellingen om hun...

Framework ibp in het mbo bijgewerkt

woensdag 24 augustus 2016 Willem Karssenberg

Framework ibp in het mbo aangepast aan nieuwe wetgeving De allerlaatste versie (30-8-2016) van het framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo is nu beschikbaar op de saMBO-ICT site en in de groepsomgeving van de gebruikersgroep ibp in het mbo. Informatiebeveiliging en privacy is voor bestuurders en managers van onderwijsinstellingen nog steeds een belangrijk t...

Netwerkbijeenkomst gebruikersgroep ibp

maandag 30 mei 2016 Willem Karssenberg

Donderdag 26 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van het netwerk ibp in het mbo. Vanuit het programma ibp is een netwerk opgebouwd met contactpersonen uit alle mbo instellingen. zij waren allen uitgenodigd en bijna 40 van hen waren aanwezig. De netwerkbijeenkomsten hebben als doel om vooral met en van elkaar te leren over ibp...

7 dingen die scholen moeten weten over de Europese privacywet

donderdag 21 april 2016 Willem Karssenberg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee het Europees Parlement op 14 april heeft ingestemd, kan grote (financiële) gevolgen hebben voor scholen. Deze nieuwe privacyregels geven ook leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens en gelden vanaf mei 2018 in de hele EU. Kennisnet heeft 7 dingen die scholen moeten weten  over de nieuwe Europe...

Bedrijvenbijeenkomst IBP in het mbo

zaterdag 27 februari 2016 Willem Karssenberg

Op vrijdag 26 februari zijn ruim 40 bedrijven bijgepraat over de ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen de mbo sector. Jan Bartling opende de bijeenkomst en gaf een toelichting op de “waarom IBP” en “wat gaan we doen” vraag. Leo Bakker gaf een korte uitleg op de “hoe gaan we dat doen” vraag aan...