Opleidingsdomeinen

Aantal berichten: 18

Verslag gebruikersdag 26 september 2011

woensdag 28 september 2011 Henk-Jan van Ginkel

Dat het centrale thema ‘Opleidingsdomeinen’ van deze gebruikersdag hot is, bleek wel uit de belangstelling: meer dan 120 personen! Na het actuele nieuws van saMBO-ICT en DUO volgden er drie presentaties over verschillende aspecten van de invoering van Opleidingsdomeinen: wet- en regelgeving, verandering processen en gezamenlijk initiatief voor het testen. Voor ...

Domeinindeling 2011 beschikbaar

vrijdag 17 juni 2011 Willem Karssenberg

De MBO Raad heeft de domeinindeling en boomstructuur 2011 aangeboden aan minister Van Bijsterveldt. De lijst is aangepast op basis van de nieuwe Crebolijsten die de minister van OCW in februari 2011 heeft vastgesteld.Omdat de kwalificatiedossiers uit het jaar 2010 ook in het studiejaar 2011-2012 mogen worden aangeboden, blijft de boomstructuur 2010 beschikbaar. Beide docum...