Onderwijstijd

Aantal berichten: 6

Procesmodel Onderwijstijd in control toegelicht

donderdag 15 mei 2014 Willem Karssenberg

Het Procesmodel Onderwijstijd in control is op 14 mei besproken met leveranciers en gebruikersgroepen en goed ontvangen. Met name de checklist waarmee instellingen kunnen toetsen in welke mate men in control is in het licht van de nieuwe urennormen, werd gewaardeerd. Het Procesmodel Onderwijstijd in control, zal ook op de Kennisdelingsdag Onderwijstijd van 21 mei...

Procesmodel “Onderwijstijd in control” verschenen

donderdag 3 april 2014 Willem Karssenberg

Binnen het saMBO-ICT programma iFoV thema Onderwijstijd is het procesmodel “Onderwijstijd in Control” ontwikkeld. Het doel van dit model is om MBO scholen inzicht te geven in de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op voor hun werkprocessen en systemen. Dit procesmodel moet MBO scholen helpen om zich voor te...

Voortgang Onderwijstijd in control

dinsdag 3 december 2013 Willem Karssenberg

Afgelopen oktober is een analysegroep voor de eerste keer bij elkaar geweest om vooral praktische duidelijkheid te verkrijgen over zowel de wetgeving, als over het inspectiekader. Dit als eerste stap uit de aanpak waar we eerder over berichtten op deze programmasite. De rapportage van deze bijeenkomst treffen jullie bijgaand aan. Op 6 december 2013 komt...

Brief Minister aan de Tweede Kamer met toezeggingen, oa inzake Onderwijstijd

woensdag 26 juni 2013 Willem Karssenberg

In de brief van 12 juni 2013 doet de Minister haar toezeggingen in het Kamerdebat over het Wetsvoorstel doelmatige leerwegen gestand. Zij gaat in deze brief met name in op het Inspectiekader Onderwijstijd, dat zij in de brief kortweg beschrijft. In de bijlage 1 bij deze brief wordt dit kader verder uitgewerkt en toegelicht. Beide...

Brief Minister aan Tweede Kamer, oa over Onderwijstijd

woensdag 30 januari 2013 Willem Karssenberg

Op 30 januari 2013 laat de minister zien op welke manier zij wil omgaan met Onderwijstijd. Zij geeft daarbij in heldere bewoordingen aan dat zij niet meer sec instellingen wil afrekenen op eventueel te weinig gerealiseerde uren. Mede op advies van de algemene rekenkamer in het kader van terugdringing van administratieve lastendruk, wil zij de...