Netwerkbijeenkomst IBP

Aantal berichten: 10

Nieuwsbrief 84 is uit!

donderdag 10 september 2020 Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e saMBO-ICT conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering, Safetyboot, Route21, VVA, CA, Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO,Les op Afstand Vragen van ...

Nieuwsbrief 83 is uit!

donderdag 2 juli 2020 Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​42e saMBO-ICT conferentie,  Gebruikersdag,  CvI Conferentie,  Kennisdeling O365,  MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21,  VVA,  CA,  Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP,  Netwerk Informatiemanagers,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Vragen...

IBP netwerkbijeenkomst 14 mei 2020

donderdag 14 mei 2020 Martijn Bijleveld

Op 14 mei was de online bijeenkomst van het IBP netwerk. Er was veel belangstelling vanuit het veld; met zo’n 70 deelnemers hadden we een record-opkomst. Bij de aanmelding konden de deelnemers hun belangrijkste vragen en aandachtspunten opgeven en op basis daarvan werd het programma samengesteld. Er was veel te melden en te delen. Verslagen...

Nieuwsbrief 81 is uit!

donderdag 16 april 2020 Madhwie Doerga-Misier

Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering, Route21, VVA getest in de keten, Safetyboot, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, IBP i...

IBP netwerkbijeenkomst 12 maart 2020

donderdag 12 maart 2020 Martijn Bijleveld

Het ibp-netwerk was bij elkaar op 12 maart, in de Domstad in Utrecht.  In de ochtend was de bijeenkomst voor de FG’s, het middagprogramma was voor het gehele ibp-netwerk, waar -ondanks de corona-situatie- toch nog zo’n 40 deelnemers op afkwamen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van het onderwerp ‘monitoring en logging’, een belangrijk aan...

IBP netwerkbijeenkomst 12 december 2019

donderdag 12 december 2019 Martijn Bijleveld

Op 12 december was het Netwerk ibp in het mbo bij elkaar voor de laatste netwerkbijeenkomst van het jaar. Het programma stond vooral in het teken van de Benchmark IBP/E in het mbo 2019 en de bijeenkomst had mede daardoor een record-opkomst van 70 ibp-ers. Het programma ging van start met de mededelingen en een...

IBP netwerkbijeenkomst 3 oktober 2019

donderdag 3 oktober 2019 Martijn Bijleveld

Op 3 oktober was het Netwerk IBP bijeen, in de Domstad in Utrecht. De Regiegroep IBP had een mooi dagvullend programma voorbereid waarbij de IBP-ers uit de instellingen veel konden combineren. De dag begon met de kick-off van de Benchmark IBP/E. We keken daarbij terug op de ontwikkelingen vanaf 2015, maar vooral vooruit: naar de...

IBP netwerkbijeenkomst 16 mei 2019

donderdag 16 mei 2019 Martijn Bijleveld

Op 16 mei 2019 was er weer een druk bezochte bijeenkomst van het netwerk ibp in het mbo. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Welkom, mededelingen van de voorzitter – Wim Arendse Terugkoppeling vanuit de werkgroepen Verwerkersovereenkomsten Update toetsingskaders Dataregisters Datalek, twee praktijkcases – Niels Dutij Office 365, security en compliance t...

IBP netwerkbijeenkomst 13 december 2018

donderdag 13 december 2018 Martijn Bijleveld

Op 13 december 2018 kwam het netwerk ibp in het mbo voor de tweede keer dit schooljaar bijeen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Tijdens deze goed bezochte netwerkbijeenkomst stonden de opbrengst van de Peer Reviews en de presentatie van de Benchmark ibp in het mbo 2018 centraal, zie de agenda: 14.00 uur: opening en welkom,...

IBP netwerkbijeenkomst 11 oktober 2018

donderdag 11 oktober 2018 Martijn Bijleveld

Op donderdag 11 oktober j.l is de eerste netwerkbijeenkomst van het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 alweer gehouden. de opkomst was hoog: 50 deelnemers. Er was een rijk palet aan onderwerpen in het programma. Verslagen van de werkgroepen. Verwerkersovereenkomsten, er zijn er intussen een heel aantal afgesloten, er zitten er nog een stuk of ...