Licenties

Aantal berichten: 10

Instellingen aansluiten bij SURF

dinsdag 14 oktober 2014 Willem Karssenberg

Vlak voor de zomer hebben de Algemene Leden Vergadering van de MBO Raad en de Raad van Afgevaardigden van SURF besloten om op strategisch niveau te gaan samenwerken opdat onder andere de dienstverlening voor licenties van software en clouddiensten ook voor MBO-instellingen beschikbaar komt. Deze specifieke dienstverlening wordt verzorgd door SURFmarket. SURFmarket heeft ee...

Mbo sluit aan bij SURF

dinsdag 24 juni 2014 Willem Karssenberg

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, en saMBO-ICT, de mbo-samenwerkingsorganisatie rond ICT, maken bekend dat het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) met ingang van 28 mei 2014 is gaan deelnemen in SURF. Met dit besluit formaliseren beide partijen de al langer bestaande samenwerking tussen met name SURFnet en een groot aantal mbo-inste...

Documenten Leermiddelenbeleid

vrijdag 8 februari 2013 Willem Karssenberg

Het LiMBO-project rondom leermiddelen heeft, naast succesvolle praktijkvoorbeelden, ook een aantal belangrijke studies en documenten opgeleverd. Het gaat om een marktverkenning van de leermiddelmarkt in onze sector, een notitie rondom het juridisch kader van leermiddelen, een programma van eisen rondom leermiddelen en tenslotte vier toekomstscenario’s...

Bijeenkomst aanbesteden 13 juni 2012

donderdag 14 juni 2012 Jan Bartling

Op 13 juni werd een bijeenkomst gehouden die was georganiseerd door saMBO-ICT, Surfmarket en SLB Diensten. Onderwerp was de manier waarop het hoger onderwijs gezamenlijke aanbestedingen heeft georganiseerd via Surfmarket. Aan de orde kwamen onder andere inbesteding en het DAS. Ook is gediscussieerd over de manier waarop het MBO kan profiteren van de opzet die...

Brief van BSA Benelux

maandag 12 maart 2012 Esther Schoutema

De afgelopen tijd hebben verschillende instellingen een brief ontvangen van de BSA Benelux met betrekking tot een steekproef. De brief komt nogal dreigend over en spreekt van “extra aandacht voor uw branche”...

Conferentie licentiecommissie 13 mei 2011

vrijdag 13 mei 2011 Esther Schoutema

“Het computernetwerk van de onderwijsinstellingen verandert in rap tempo van een bastion met een flinke slotgracht (= de firewall) er omheen in een winkelcentrum. Een winkelcentrum heeft een klein beetje beveiliging aan de buitenzijde, maar daarbinnen heeft elke winkel de beveiliging die er bij hoort: bij de supermarkt is het volledige zelfbediening en bij de...

Wat is de licentiecommissie?

zondag 9 januari 2011 Jan Bartling

Wat is de licentiecommissie, wie zitter erin en wat wil de commissie bereiken. Er kan vanuit de instellingen altijd contact worden opgenomen over licentievormen, gewenste licenties e.d...

Conferentie licentiecommissie 8 december 2010

woensdag 8 december 2010 Esther Schoutema

Tijdens deze conferentiedag stond het virtualiseren van applicaties centraal. Hoe meet je licenties van applicaties en hoe ga je om met de distributie naar studenten en medewerkers? Hoe gaan ROC’s om met hun applicaties en van welke technieken wordt er gebruik gemaakt...

Themabijeenkomst studenten en notebooks

woensdag 10 februari 2010 Willem Karssenberg

Op woensdag 10 februari 2010 is er bij Surfnet een themaconferentie gehouden over studenten en notebooks. Dat dit onderwerp speelt binnen de ROC’s bleek wel uit de 84 aanmeldingen en uiteindelijk waren er ruim 70 personen aanwezig bij de themaconferentie. Kijk voor de presentaties bij de bijlagen onderaan deze pagina!...