Informatiebeveiliging

Aantal berichten: 50

Nieuwsbrief nummer 60 is uit

vrijdag 1 september 2017 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 60 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 36e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdag, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Regiegroep ibp in het mbo, Benchmark ibp in het mbo 2017, Scholing ibp in het mbo, ibp Awareness Award, Doorontwikkelen BRON, Nieuws van MBOpack, Programma Onderwijslogisti...

Benchmark ibp in het mbo 2017

donderdag 31 augustus 2017 Willem Karssenberg

Het bestuur van saMBO-ICT heeft vlak voor de vakantie alle collega CvB’s van de mbo instellingen opgeroepen om deel te nemen aan de ibp Benchmark 2017. Niet alleen is het van belang om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken rond ibp in het mbo, het is ook belangrijk dat alle instellingen...

Vooraankondiging Gebruikersdag 2 oktober 2017

woensdag 30 augustus 2017 Esther Schoutema

Datum: 2 oktober 2017 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Privacy is het thema van de komende gebruikersdag. Voor de pauze zullen de hieraan gerelateerde onderwerpen worden ingeleid met een korte presentatie. Na de pauze gaan we in vier groepen uiteen om in kleinere groepen over...

Nieuwsbrief nummer 59 is uit

vrijdag 23 juni 2017 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 59 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Netwerk ibp in het mbo, Benchmark leermiddelen, Symposium Leermiddelenbeleid , Programma Onderwijslogistiek, Leergang DA, Aanbesteding SIS (vervolg), SURF meerjarenplan, ...

Uitkomsten benchmark 2016

dinsdag 14 februari 2017 Willem Karssenberg

In december 2016 zijn de resultaten van de benchmark Informatiebeveiliging en privacy in de mbo sector 2016 gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst in Utrecht. Uitkomsten informatiebeveiliging bemoedigend Maar liefst 30 mbo instellingen hebben hun medewerking verleend aan de benchmark. Een samenvatting van de resultaten, de gemiddelde scores van alle mbo instellingen v...

Cyberdreigingsbeeld

donderdag 24 november 2016 Willem Karssenberg

Op vrijdag 18 november j.l. heeft SURF het Cyberdreigingsbeeld 2016 gepresenteerd tijdens het Securitycongres in Amsterdam. Dit is het eerste Cyberdreigingsbeeld waar de mbo sector ook een bijdrage heeft geleverd. Op pagina 4 staat bijvoorbeeld de volgende zinsnede: SURFaudit voorziet in deze laatste doelstellingen. De self-assessment op basis van het Normenkader Informat...

Publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo

donderdag 13 oktober 2016 Willem Karssenberg

Vrijdag 30 september is tijdens de saMBO-ICT conferentie bij ROC Nijmegen het eerste exemplaar van de publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van saMBO-ICT, Ben Geerdink. Ben nam deze handige toolbox graag in ontvangst in de wetenschap dat het een hele goede handreiking is aan instellingen om hun...

Framework ibp in het mbo bijgewerkt

woensdag 24 augustus 2016 Willem Karssenberg

Framework ibp in het mbo aangepast aan nieuwe wetgeving De allerlaatste versie (30-8-2016) van het framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo is nu beschikbaar op de saMBO-ICT site en in de groepsomgeving van de gebruikersgroep ibp in het mbo. Informatiebeveiliging en privacy is voor bestuurders en managers van onderwijsinstellingen nog steeds een belangrijk t...

Netwerkbijeenkomst gebruikersgroep ibp

maandag 30 mei 2016 Willem Karssenberg

Donderdag 26 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van het netwerk ibp in het mbo. Vanuit het programma ibp is een netwerk opgebouwd met contactpersonen uit alle mbo instellingen. zij waren allen uitgenodigd en bijna 40 van hen waren aanwezig. De netwerkbijeenkomsten hebben als doel om vooral met en van elkaar te leren over ibp...

Bedrijvenbijeenkomst IBP in het mbo

zaterdag 27 februari 2016 Willem Karssenberg

Op vrijdag 26 februari zijn ruim 40 bedrijven bijgepraat over de ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen de mbo sector. Jan Bartling opende de bijeenkomst en gaf een toelichting op de “waarom IBP” en “wat gaan we doen” vraag. Leo Bakker gaf een korte uitleg op de “hoe gaan we dat doen” vraag aan...