Herziening kwalificatiestructuur

Aantal berichten: 46

Oprichting Regie-organisatie herziening KS

dinsdag 10 december 2013 Willem Karssenberg

(Bron mail 10-12-2013 Directeur MBO van het Ministerie van OCW) Met het instemmen met het model en toetsingskader voor de herziene kwalificatiestructuur is een belangrijke mijlpaal bereikt. Tijd om te genieten van dit succes is er nauwelijks. In de themabijeenkomst die op 28 november jl. is gehouden hebben alle betrokkenen op constructieve wijze een bijdrage geleverd aan...

Voortgang Herziening KS

dinsdag 3 december 2013 Willem Karssenberg

Invoering van de herziene KS vindt plaats per augustus 2015 en per augustus 2016 moet de invoering door alle instellingen zijn afgerond. De consequenties voor de systemen van de instellingen zijn nog steeds niet volledig bekend, maar er is wel een PvA om deze duidelijkheid te verkrijgen. In een eerder bericht kunnen je er meer over...

Voortgang herziening Kwalificatiestructuur en systemen

woensdag 30 oktober 2013 Willem Karssenberg

In de zomervakantie heeft SBB de rapportage van de praktijktest aan de minister aangeboden. Zoals in het vorige bericht vermeld, zijn nadien diverse themabijeenkomsten gehouden om gemelde issues verder uit te diepen. Thans vindt er binnen OCW en tussen OCW en SBB overleg plaats over de organisatie van het vervolg. Bijgaand treffen jullie een concept...

Voortgang resultaten systeemtest herziening KS

maandag 30 september 2013 Willem Karssenberg

De herziening van de kwalificatiestructuur in nog altijd “ongoing”. Voor de zomer is met medewerking van de instellingen een zogenaamde systeemtest uitgevoerd en zijn de bevindingen en inzichten teruggekoppeld tijdens een leveranciersbijeenkomst. Dit alles heeft geresulteerd in een rapportage Systeemtest die ook via de saMBO-ICT site is gepubliceerd.  In de oo...

Systeemtest Herziening Kwalificatiestructuur

donderdag 27 juni 2013 Willem Karssenberg

Begin juni is de eindrapportage van de systeemtest voor de Herziening van de kwalificatiestructuur opgeleverd. In deze rapportage wordt beschreven wat de impact is van de herziening (voor zover nu bekend) op de processen en systemen bij onderwijsinstellingen, leerbedrijven en kenniscentra. De eindrapportage is tot stand gekomen middels een aantal bijeenkomsten en ingevulde...