Herziening kwalificatiestructuur

Aantal berichten: 46

Bijeenkomst “kleinere instellingen”

dinsdag 17 mei 2016 Willem Karssenberg

Op vrijdag 13 mei kwamen vertegenwoordigers van MBO-instellingen met minder dan 2.000 mbo-studenten bij elkaar bij SURF in Utrecht. Op de agenda stond een flink aantal onderwerpen, van Doorontwikkelen BRON en hKS tot SURF tarieven en ICT in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst kon een overzicht worden gegeven van deze thema’s. Kleinere instellingen hebben vaak...

Presentaties Gebruikersdag 28 sep 2015

maandag 28 september 2015 Henk-Jan van Ginkel

In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 september 2015. Ook kunt u er de Actualiteiten van DUO nalezen, die deze keer niet mondeling meegedeeld zijn, maar we u ook nu niet willen onthouden. Zie voor meer informatie over HKS ook de themapagina Herziening kwalificatiestructuur...

Het nieuwe SBB van start

dinsdag 11 augustus 2015 Willem Karssenberg

Op 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan. De organisatie is belast met de uitvoering van drie wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Die wettelijke taken zijn overgegaan van de 17 kenniscentra naar SBB. De drie wettelijke taken omvatten de beroepspraktijkvorming, kwali...

Bedrijfsvoering keuzedelen

donderdag 9 juli 2015 Willem Karssenberg

De herziene kwalificatiedossiers en de keuzedelen hebben een behoorlijke impact op de inhoud van het onderwijs, maar minstens zo veel op de bedrijfsvoeringsprocessen binnen scholen. Met name de invoering van keuzedelen vraagt extra aandacht voor de administratie, onderwijsprogrammering, -logistiek en planning van het onderwijs. De keuzes die door scholen gemaakt worden ten...

PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 3 beschikbaar

woensdag 8 juli 2015 Henk-Jan van Ginkel

saMBO-ICT heeft een Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 3 van dit PvE is nu beschikbaar, zie de bijlage bij dit bericht. Dit PvE is bedoeld als handreiking voor gebruikers(groepen) en leveranciers van applicaties, zodat zij in...