Focus op Vakmanschap

Aantal berichten: 54

Project herziening kwalificatiestructuur

dinsdag 16 oktober 2012 Willem Karssenberg

De aanpak van het project Herziening Kwalificatiestructuur is verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het projectplan “Ruim baan voor vakmanschap”. Dit projectplan is inmiddels goedgekeurd door het bestuur van SBB en het ministerie van OCW. DUO is in goede samenwerking met saMBO-ICT gestart met het uitvoeren van een quick scan om een eerste beeld te krijgen...

Actieplan MBO ‘Focus op Vakmanschap’ gewijzigd

vrijdag 25 mei 2012 Henk-Jan van Ginkel

Op de saMBO-ICT gebruikersdagen staan we regelmatig stil bij de verwachte gevolgen van het Actieplan MBO. Ook op de gebruikersdag van 4 juni 2012 doen we dat weer. Als gevolg van het Lenteakkoord is de 30-plusmaatregel van tafel en is er een jaar extra voor de invoering van belangrijke maatregelen uit het actieplan. Voor meer informatie, zie Lenteakkoord...