Focus op Vakmanschap

Aantal berichten: 54

Informatievoorziening Regieorganisatie Herziening KS

donderdag 3 april 2014 Willem Karssenberg

In een eerder bericht is geschreven over de inrichting van de regieorganisatie van OCW betreffende de herziening van de kwalificatiestructuur. Vanuit het programma iFoV wordt met name uitvoering gegeven aan een deel van de lijn 3 van de regieorganisatie: Gereed stellen van processen en systemen. Dit geschiedt door het opstellen van een programma van eisen...

Procesmodel “Onderwijstijd in control” verschenen

donderdag 3 april 2014 Willem Karssenberg

Binnen het saMBO-ICT programma iFoV thema Onderwijstijd is het procesmodel “Onderwijstijd in Control” ontwikkeld. Het doel van dit model is om MBO scholen inzicht te geven in de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op voor hun werkprocessen en systemen. Dit procesmodel moet MBO scholen helpen om zich voor te...

Folder programma iFoV

vrijdag 10 januari 2014 Willem Karssenberg

We hebben een nieuwe folder uitgebracht voor het programma iFoV! Tijdens de conferentie in Doetinchem is deze folder verkrijgbaar bij de saMBO-ICT/Kennisnet stand, maar hij is ook digitaal beschikbaar!...

Oprichting Regie-organisatie herziening KS

dinsdag 10 december 2013 Willem Karssenberg

(Bron mail 10-12-2013 Directeur MBO van het Ministerie van OCW) Met het instemmen met het model en toetsingskader voor de herziene kwalificatiestructuur is een belangrijke mijlpaal bereikt. Tijd om te genieten van dit succes is er nauwelijks. In de themabijeenkomst die op 28 november jl. is gehouden hebben alle betrokkenen op constructieve wijze een bijdrage geleverd aan...

Voortgang Onderwijstijd in control

dinsdag 3 december 2013 Willem Karssenberg

Afgelopen oktober is een analysegroep voor de eerste keer bij elkaar geweest om vooral praktische duidelijkheid te verkrijgen over zowel de wetgeving, als over het inspectiekader. Dit als eerste stap uit de aanpak waar we eerder over berichtten op deze programmasite. De rapportage van deze bijeenkomst treffen jullie bijgaand aan. Op 6 december 2013 komt...