Focus op Vakmanschap

Aantal berichten: 54

Vakmanschap in de 21e eeuw, ondernemend en duurzaam beroepsonderwijs

donderdag 11 februari 2016 Willem Karssenberg

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat komt mede door de inzet van nieuwe technologie. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Aan het mbo-onderwijs de uitdaging om hier proactief op in te spelen. In de publicatie ‘Vakmanschap in de 21e eeuw, duurzaam en ondernemend beroepsonderwijs‘ worden acht praktijkvoor...

PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 3 beschikbaar

woensdag 8 juli 2015 Henk-Jan van Ginkel

saMBO-ICT heeft een Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 3 van dit PvE is nu beschikbaar, zie de bijlage bij dit bericht. Dit PvE is bedoeld als handreiking voor gebruikers(groepen) en leveranciers van applicaties, zodat zij in...

Programma iFoV 2015

maandag 23 februari 2015 Willem Karssenberg

De afkorting iFoV staat voor informatie en systemen Focus op Vakmanschap. Het actieplan Focus op Vakmanschap heeft voor MBO-instellingen gevolgen voor informatie en systemen. Het programma iFoV richt zich op het inzichtelijk maken van consequenties en het helpt instellingen bij de implementatie. iFoV is een programma van saMBO-ICT en wordt gefinancierd door het ministerie ...

PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 2 beschikbaar

dinsdag 18 november 2014 Henk-Jan van Ginkel

Ten behoeve van de aanpassing van processen en systemen heeft saMBO-ICT een Programma van Eisen (PvE) gemaakt in het kader van de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 2 is nu beschikbaar. Zie de bijlage bij dit bericht. Daarnaast een artikel van de werkgroep ‘Casuïstiek keuzedelen’, waarin uitgebreid uitleg gegeven wordt over keuzedelen...

Meld u aan voor het programma Big Data

dinsdag 2 september 2014 Willem Karssenberg

In december 2014 starten we de tweede keer het programma Big Data. Bent u projectleider bij een MBO-instelling en wilt u werken aan de verbetering van uw onderwijs of organisatie op basis van objectieve data? Dan kan het programma big data u daarbij ondersteunen. MBO-instellingen werken in het kader van Focus op vakmanschap aan doelmatigheid...

Slotbijeenkomst PvE’s herziening kwalificatiestructuur

donderdag 15 mei 2014 Willem Karssenberg

Op 14 mei is in een druk bezochte bijeenkomst van leveranciers en gebruikersgroepen de voorlaatste versie van het Programma van Eisen besproken. De drie functionele PvE’s Administratie, Onderwijslogistiek en Onderwijscatalogus zijn inhoudelijk toegelicht en telkens door de Regisseur van OCW Eric Jongepier in hun actuele context geplaatst: Achtergronden en actuele (be...

Procesmodel Onderwijstijd in control toegelicht

donderdag 15 mei 2014 Willem Karssenberg

Het Procesmodel Onderwijstijd in control is op 14 mei besproken met leveranciers en gebruikersgroepen en goed ontvangen. Met name de checklist waarmee instellingen kunnen toetsen in welke mate men in control is in het licht van de nieuwe urennormen, werd gewaardeerd. Het Procesmodel Onderwijstijd in control, zal ook op de Kennisdelingsdag Onderwijstijd van 21 mei...

Digitaal magazine Herziening MBO gelanceerd

woensdag 14 mei 2014 Willem Karssenberg

Het digitale magazine ‘Herziening MBO’ is gelanceerd. Dit magazine gaat over de implementatie van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. Het informeert op een aantrekkelijke en overzichtelijke wijze over de opbrengsten van de herziening voor onderwijs, bedrijfsleven en studenten. Ook geeft het magazine inzicht in de voortgang en samenhang van de implementatie...