Examinering

Aantal berichten: 14

Nieuwsbrief nummer 68 is uit

donderdag 6 september 2018 Esther Schoutema

Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, ...

Digitaal examineren MBO

woensdag 20 mei 2015 Willem Karssenberg

Veel examens worden nu nog afgenomen op papier. De afgelopen jaren is diverse keren aangetoond hoe kwetsbaar dit is en is bij een aantal examenleveranciers binnen de MBO sector de behoefte ontstaan dit te digitaliseren. Alhoewel in de kern alle examenleveranciers hetzelfde examenproces ondersteunen, is er veel variëteit in de wijze waarop. Aan saMBO-ICT is...

Computerexamensysteem – FACET

woensdag 20 februari 2013 Willem Karssenberg

Facet gaat vanaf schooljaar 2015-2016  Examentester vervangen tbv afname centraal ontwikkelde (digitale) examens taal & rekenen. In tegenstelling tot Examentester kan met Facet zowel on- als offline worden geëxamineerd en is er veel aandacht besteed aan de gebruikesvriendelijkheid.. De eerste veldtesten binnen het MBO met Facet worden april 2013 uitgevoerd door een v...

Rapport uitbesteding examinering

maandag 19 september 2011 Willem Karssenberg

Het rapport “uitbesteding examinering rekenen en taal in het MBO” is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek naar de mogelijkheid om examens taal en rekenen uit te besteden aan derde partijen. Het resultaat geeft een beeld van de kosten van deze examens en de organisatorische voorwaarden...

Centraal examineren taal en rekenen

donderdag 8 september 2011 Willem Karssenberg

Eerder dit jaar heeft saMBO-ICT in samenwerking met een aantal instellingen een conceptrapportage opgesteld waarin de procesbeschrijving voor centraal examineren is uitgewerkt. In de afgelopen periode is op basis van het conceptrapport intensief overleg gevoerd met CvE en verschillende vertegenwoordigers uit het veld...

Examinering uitbesteden

vrijdag 15 april 2011 Willem Karssenberg

Tijdens de conferentie in Domburg kwam een aantal keren de volgende vraag naar voren: “is het niet mogelijk als sector mbo de centrale examinering van taal en rekenen uit te besteden?”. Iedereen wil tenslotte een minimale verstoring van de organisatie, een uitstekende logistiek en een uitermate betrouwbare examenomgeving. En dat alles tegen redelijke kosten...