Examinering

Aantal berichten: 18

Nieuwsbrief 76 is uit!

donderdag 5 september 2019 Madhwie Doerga-Misier

Nieuwsbrief 76 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​ 40e conferentie, Gebruikersdag 7 oktober, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​, VCA en VVA, Afhandelen Aanmelden, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Bijeenkomst gebruikersgroep ECK , Implementatie ECK-iD instellingen, Onde...

Bijeenkomst digitalisering examendossier op 30 januari a.s.

maandag 14 januari 2019 Maaike Stam

Op 2 november is er een bijeenkomst geweest met ongeveer 10 instellingen rondom de digitalisering van de examenprocessen. Aanleiding was dat instellingen zich oriënteren op vervolgstappen om de fysieke examen/diplomadossiers te gaan digitaliseren. Daarmee wordt gehoopt om op termijn onder andere minder fysieke opslagruimte te gebruiken en het efficiënter inrichten van pr...

Nieuwsbrief 71 is uit!

donderdag 10 januari 2019 Esther Schoutema

Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, ...

Nieuwsbrief nummer 68 is uit

donderdag 6 september 2018 Esther Schoutema

Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, ...

Digitaal examineren MBO

woensdag 20 mei 2015 Willem Karssenberg

Veel examens worden nu nog afgenomen op papier. De afgelopen jaren is diverse keren aangetoond hoe kwetsbaar dit is en is bij een aantal examenleveranciers binnen de MBO sector de behoefte ontstaan dit te digitaliseren. Alhoewel in de kern alle examenleveranciers hetzelfde examenproces ondersteunen, is er veel variëteit in de wijze waarop. Aan saMBO-ICT is...

Computerexamensysteem – FACET

woensdag 20 februari 2013 Willem Karssenberg

Facet gaat vanaf schooljaar 2015-2016  Examentester vervangen tbv afname centraal ontwikkelde (digitale) examens taal & rekenen. In tegenstelling tot Examentester kan met Facet zowel on- als offline worden geëxamineerd en is er veel aandacht besteed aan de gebruikesvriendelijkheid.. De eerste veldtesten binnen het MBO met Facet worden april 2013 uitgevoerd door een v...