Documentmanagement

Aantal berichten: 26

Praktijkvoorbeelden documentmanagement in het mbo

donderdag 9 maart 2017 Willem Karssenberg

Documentmanagement op de agenda krijgen en houden is in veel mbo-instellingen niet vanzelfsprekend. De FSR-werkgroep archiveren, saMBO-ICT en Kennisnet hebben vijf voorbeelden beschreven van documentmanagement bij mbo-instellingen. Mbo-instellingen kunnen deze voorbeelden gebruiken om in hun eigen instelling aan de slag te gaan met documentmanagement. Op het gebied van do...

Rapport Schonen (kern)registratiesystemen gepubliceerd

donderdag 19 februari 2015 Willem Karssenberg

Document management voor zowel papieren als digitale documenten heeft de laatste jaren serieus de aandacht gekregen. De scholen zijn er actief mee aan de slag, maar er is ook nog veel te doen. Zeker met de naderende Europese wetgeving, die strenger is dan de nationale wetgeving in Nederland...

Document Management Hoe? Zo!

woensdag 2 april 2014 Willem Karssenberg

Elke school heeft te maken met documenten, officiële documenten zoals overeenkomsten en contracten, maar ook examens, verslagen, enz. Hoe ga je met dit soort documenten om, hoe vind je de juiste documenten terug en hoelang moet je ze bewaren? Allemaal vragen waar je als onderwijsorganisatie een antwoord op moet kunnen geven. Zie hier het onderwerp...

Eindrapport documentmanagement in het mbo

vrijdag 17 januari 2014 Willem Karssenberg

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben nieuwe mogelijkheden doen ontstaan op het gebied van document management. Naast vragen over nieuwe mogelijkheden, bestaan ook vragen over de wettelijke kaders. De ontwikkelingen bieden daarnaast enorme kansen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Voor digitale documenten bestaa...

Document Management in het MBO – Status en Kansen

donderdag 4 april 2013 Henk-Jan van Ginkel

Is er een breder onderwerp dan Document Management? Nagenoeg alle processen en bijna iedereen op een onderwijsinstelling heeft er mee te maken. In rap tempo zien we dat steeds meer documenten gedigitaliseerd worden. Maar hoe slaan we ze op zodat ze ook in de toekomst leesbaar blijven? En dat we ze terug kunnen vinden? Hoe...

Presentaties Kennisdeling Document management 1 feb 2013

vrijdag 1 februari 2013 Henk-Jan van Ginkel

In de bijlagen van dit bericht de presentaties van de Kennisdelingsbijeenkomst over Document management, Archivering en SharePoint op 1 februari 2013. Deze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de FSR. Tijdens de bijeenkomst werd genoemd dat een aantal instellingen binnen saMBO-ICT verband een taxonomie hebben opgesteld. Meer informatie daarover staat in het be...