Digitale leermiddelen

Aantal berichten: 32

Bijeenkomst 22 januari 2015 over de toegang tot digitaal leermateriaal

dinsdag 2 december 2014 Willem Karssenberg

Al 150.000 mbo-studenten krijgen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal. Doet uw school komend jaar ook mee? Veel scholen herkennen de problemen in het gebruik van digitaal leermateriaal: toegang tot digitaal leermateriaal kost veel tijd en energie, vouchers raken kwijt en het klaarzetten van het materiaal in de ELO is een hele klus. Afgelopen schooljaar hebben nege...

Roadmap iECK

donderdag 3 april 2014 Willem Karssenberg

Het programma Implementatie ECK (iECK) is de opvolger van het LiMBO-programma. Met dit programma wordt samen met uitgevers, distributeurs en systeemleveranciers, gezorgd voor een verdere implementatie van de afgesproken standaarden. Doel van het geheel is het vereenvoudigen van de leermiddelenketen, zodat de studenten en docenten een aanzienlijke verbetering ervaren...

LiMBO is voorbij: leve implementatie ECK!

donderdag 21 februari 2013 Willem Karssenberg

Het LiMBO programma heeft ruim een jaar gewerkt aan het realiseren van een “aanmerkelijke verbetering” in de toegang tot digitaal leermateriaal. En met succes, zoals het Horizon College en Deltion college laten zien. LiMBO krijgt een vervolg in het programma “implementatie ECK”, waardoor ook andere instellingen de nieuwe werkwijze kunnen gaan gebruiken. Daarnaast h...

Documenten Leermiddelenbeleid

vrijdag 8 februari 2013 Willem Karssenberg

Het LiMBO-project rondom leermiddelen heeft, naast succesvolle praktijkvoorbeelden, ook een aantal belangrijke studies en documenten opgeleverd. Het gaat om een marktverkenning van de leermiddelmarkt in onze sector, een notitie rondom het juridisch kader van leermiddelen, een programma van eisen rondom leermiddelen en tenslotte vier toekomstscenario’s...

Leermaterialen: technologie- en marktontwikkelingen

donderdag 10 januari 2013 Willem Karssenberg

Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er zijn voortdurend technische vernieuwingen en ook de markt verandert continu. Marktpartijen (uitgevers, distributeurs, software leveranciers) reageren op verschillende manieren op de genoemde ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijk­heden én nieuwe vraagstukken voor instelling...

Pakket van Eisen Leermaterialenketen MBO

donderdag 11 oktober 2012 Willem Karssenberg

Na een stevige consultatieronde is een nieuwe versie van het Pakket van Eisen (PvE) Leermaterialenketen MBO beschikbaar. Dit PvE maakt kenbaar welke eisen de instellingen stellen aan de processen in de leermaterialenketen en de ICT-voorzieningen die deze processen ondersteunen...

Aanmelden afsluitende bijeenkomst PvE LiMBO 6 juni

maandag 14 mei 2012 Esther Schoutema

Afgelopen maand is er met enkele tientallen deskundigen van verschillende MBO-instellingen gewerkt aan het programma van eisen rondom leermateriaal in het MBO. saMBO-ICT nodigt u uit voor een afsluitende bijeenkomst, waarin we het nieuwe concept programma van eisen aan u willen presenteren en een aantal belangrijke discussiepunten met u willen bespreken. Deze bijeenkomst v...

Generiek Procesmodel leermateriaal

maandag 5 december 2011 Willem Karssenberg

Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. De opdracht was om een generiek procesmodel op te stellen, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt. Deze opdracht is voortgekomen uit het programma ‘Borging Triple A’, ...

Unieke Persistente Identifier voor Leermateriaal en Metadatarecords

maandag 11 juli 2011 Willem Karssenberg

Om leermaterialen en metadatarecords uniek identificeerbaar te maken is het noodzakelijk om tot goede afspraken te komen over het gebruik van unieke persistente identifiers. Dit zijn codes die toegekend worden aan objecten en er daarmee voor zorgen dat het mogelijk is om objecten uniek te identificeren. Daarom is vanuit het ECK2-programma, samen met aanbieders en...