Digitaal examen taal en rekenen

Aantal berichten: 19

Hoe?Zo! Examens

donderdag 10 mei 2012 Willem Karssenberg

Ja, daar is die dan, versie 2.0 van het Hoe? Zo! Boekje over centrale examinering. Het boekje is te vinden op de website van saMBO-ICT, maar ook op papier te bestellen via Kennisnet. In deze nieuwe uitgave is de laatste stand verwerkt van de wet- en regelgeving, maar is ook gebruik gemaakt van de ervaring...

Rapport uitbesteding examinering

maandag 19 september 2011 Willem Karssenberg

Het rapport “uitbesteding examinering rekenen en taal in het MBO” is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek naar de mogelijkheid om examens taal en rekenen uit te besteden aan derde partijen. Het resultaat geeft een beeld van de kosten van deze examens en de organisatorische voorwaarden...

Centraal examineren taal en rekenen

donderdag 8 september 2011 Willem Karssenberg

Eerder dit jaar heeft saMBO-ICT in samenwerking met een aantal instellingen een conceptrapportage opgesteld waarin de procesbeschrijving voor centraal examineren is uitgewerkt. In de afgelopen periode is op basis van het conceptrapport intensief overleg gevoerd met CvE en verschillende vertegenwoordigers uit het veld...

Examinering uitbesteden

vrijdag 15 april 2011 Willem Karssenberg

Tijdens de conferentie in Domburg kwam een aantal keren de volgende vraag naar voren: “is het niet mogelijk als sector mbo de centrale examinering van taal en rekenen uit te besteden?”. Iedereen wil tenslotte een minimale verstoring van de organisatie, een uitstekende logistiek en een uitermate betrouwbare examenomgeving. En dat alles tegen redelijke kosten...

Rekenmodel Taal en rekenen

maandag 4 april 2011 Willem Karssenberg

Dit excelbestand is een rekenhulp voor bepaling van het benodigde aantal werkplekken en computers. Het hoort als bijlage bij het boekje Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo, uitgegeven door het College voor Examens, Kennisnet en saMBO-ICT. Hieronder een korte toelichting op de uitgangspunten van het model...

Examinering Taal en Rekenen

dinsdag 23 november 2010 Esther Schoutema

Op dit terrein vinden meerdere activiteiten plaats. Allereerst heeft 23 november een zeer breed samengestelde groep deskundigen input gegeven voor het boekje ‘Digitaal Examen Taal en Rekenen’ Hoe? Zo!. Dit boekje is een initiatief vanuit het College van Examens, Kennisnet en saMBO-ICT en verschijnt voorjaar ...