MBOcloud

Aantal berichten: 18

Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud (CvI-conferentie 2016)

vrijdag 8 april 2016 Maaike Stam

Op donderdag 7 april j .l.hebben Joop van Schie (Albeda College) en  Maaike Stam (programma MBOcloud saMBO-ICT) een presentatie gegeven met als titel Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud. We zijn in deze sessie niet alleen ingegaan op de te realiseren voorziening, maar juist ook op het onderliggende leermiddelenbeleid en hoe hier regie op kan...

Nieuws vanuit MBOcloud, maart 2016

vrijdag 1 april 2016 Maaike Stam

Project: Het realisatieproject MBOcloud is de afgelopen maand samen met de scholen aan de slag gegaan met het bepalen van de vereiste functionaliteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat in de eerste fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. De wensen van de initiatief nemende scholen Nova College, Albeda College, Da Vinci...

Nieuws vanuit MBOcloud, februari 2016

vrijdag 12 februari 2016 Willem Karssenberg

In de eerste week van februari mochten we tijdens onze tweejaarlijkse conferentie iedereen weer bijpraten over het programma en project MBOcloud. (Je vindt de slides terug op de conferentiepagina.) Tijdens die bijeenkomst heeft projectmanager Ruud Ramakers toegelicht wat SURF de komende periode op zal pakken. Dat zijn een drietal onderwerpen: Uitwerking van het exploitatie...

Nieuws vanuit MBOcloud – januari 2016

donderdag 7 januari 2016 Willem Karssenberg

De subsidietoekenning is eindelijk binnen! De start van het project moest eind vorig jaar toch nog worden uitgesteld omdat de beloofde subsidie nog niet ‘binnen’ was. Dat is nu gelukkig wel het geval. Wat deze vertraging betekent voor de planning van het project is op dit moment nog niet duidelijk. Het programmateam heeft zich in...

SURF-seminar VDI: kansen en uitdagingen

dinsdag 1 december 2015 Maaike Stam

Op vrijdag 11 december 2015 organiseert SURFacademy het seminar VDI: kansen en uitdagingen. Tijdens deze bijeenkomst komen vier leveranciers aan het woord over de mogelijkheden en opties die zij bieden voor virtual desktop infrastructure (VDI). Zij lichten hun verhaal toe aan de hand van een praktijkcase. Op de agenda staan achtereenvolgens: Citrix, Microsoft (Hanze Hogesc...

Nieuws vanuit MBOcloud – november 2015

woensdag 18 november 2015 Maaike Stam

Het project gaat nu elk moment van start. Dat moet ook wel, want de eerste implementaties staan voor komend voorjaar en zomer op de rol. Binnen het project zijn twee belangrijke componenten te onderscheiden; de realisatie en het marktmeesterschap. De HUB wordt gerealiseerd in Magento. Magento is het opensource webwinkel-platform waar ook SURFspot op draait...

Nieuws vanuit MBOcloud – oktober 2015

zondag 18 oktober 2015 Maaike Stam

De saMBO-ICT conferentie van 2 oktober jongstleden bood ons de gelegenheid om iedereen bij te praten over MBOcloud. Naast een korte update over het MBOcloud programma heeft projectmanager Ruud Ramakers van SURF de zaal verteld hoe het realisatieproject eruit zal zien. Het is de bedoeling dat vijf scholen het voortouw in de ontwikkeling en implementatie...

Virtuele Werkplek as a Service?!

woensdag 27 mei 2015 Maaike Stam

Op initiatief van ROC Midden Nederland is vorige week een bijeenkomst georganiseerd met mbo-instellingen die willen samenwerken op het gebied van de virtuele werkplek. De door ROC Midden Nederland gekozen oplossing lijkt een goede basis te zijn: de combinatie van Microsoft RDS, Unidesk en MS Hyper-V heeft als voordeel dat de licentiekosten laag zijn, applicaties eenvou...