MBOcloud

Aantal berichten: 14

Nieuwe koers MBOcloud, oktober 2016

vrijdag 21 oktober 2016 Maaike Stam

In de saMBO-ICT nieuwsbrief van oktober is de nieuwe koers al genoemd maar graag verwijzen we ook naar het nieuwsbericht dat SURFnet hierover op de site heeft gezet: “Het MBOcloud-project vaart een nieuwe koers nu is gebleken dat instellingen geen behoefte hebben aan een ‘MBOcloud-hub’. De focus ligt op verdere stimulering van de marktwerking en...

Nieuws vanuit MBOcloud, oktober 2016

maandag 10 oktober 2016 Maaike Stam

Programma MBOcloud Resultaat marktconsultatie De marktconsultatie van deze zomer laat zien dat: • Deelfuncties van MBOcloud zijn – en worden gebouwd door marktpartijen; • Business modellen worden aangepast en nieuwe diensten worden aangeboden; • Het leermiddelenproces beter wordt gefaciliteerd doordat er meer functionaliteit beschikbaar komt; • De concurrenti...

Nieuws vanuit MBOcloud, september 2016

donderdag 15 september 2016 Maaike Stam

Programma MBOcloud MBOcloud Marktconsultatie Deze zomer heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden voor MBOcloud. De marktconsultatie dient om richting te geven aan de volgende te nemen stappen om de nutsvoorziening MBOcloud te creëren. SaMBO-ICT en SURFmarket krijgen zo zicht op wat er in de markt beschikbaar is aan functionaliteiten. Denk hierbij aan een afname omgevi...

Nieuws vanuit MBOcloud, juni 2016

dinsdag 21 juni 2016 Maaike Stam

Programma MBOcloud In de maand mei is de MBOcloud stuurgroep bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren: Draagvlak: Het is belangrijk dat we ook met betrekking tot MBOcloud als MBOsector gezamenlijk optrekken. Hier gaat het programma mee aan de slag! SURFmarket als marktmeester: SURFmarket werkt in opdracht van MBO-instellingen in de rol van ‘marktmeester’. Dit ...

Nieuws vanuit MBOcloud, mei 2016

vrijdag 13 mei 2016 Maaike Stam

Programma MBOcloud Het realisatieproject MBOcloud is de afgelopen periode samen met de scholen aan de slag gegaan met het bepalen van de vereiste functionaliteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat in de eerste pilot-fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. De wensen van initiatief nemende scholen Nova College, Albeda College, Da...

Marktwerking op de leermiddelenmarkt met MBOcloud

vrijdag 8 april 2016 Maaike Stam

Het afgelopen jaar is de leveranciersmarkt vooruitlopend op de ontwikkeling naar MBOcloud al behoorlijk in beweging gekomen. Een aantal leermiddelendistributeurs wil aansluiten op MBOcloud, waaronder nieuwe partijen op de MBO-markt. Een enkele bestaande leverancier komt al met een pilot voor een webshop die men op MBOcloud wil aansluiten: de webshop die op initiatief van d...

Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud (CvI-conferentie 2016)

vrijdag 8 april 2016 Maaike Stam

Op donderdag 7 april j .l.hebben Joop van Schie (Albeda College) en  Maaike Stam (programma MBOcloud saMBO-ICT) een presentatie gegeven met als titel Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud. We zijn in deze sessie niet alleen ingegaan op de te realiseren voorziening, maar juist ook op het onderliggende leermiddelenbeleid en hoe hier regie op kan...

Nieuws vanuit MBOcloud, maart 2016

vrijdag 1 april 2016 Maaike Stam

Project: Het realisatieproject MBOcloud is de afgelopen maand samen met de scholen aan de slag gegaan met het bepalen van de vereiste functionaliteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat in de eerste fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. De wensen van de initiatief nemende scholen Nova College, Albeda College, Da Vinci...

Nieuws vanuit MBOcloud, februari 2016

vrijdag 12 februari 2016 Willem Karssenberg

In de eerste week van februari mochten we tijdens onze tweejaarlijkse conferentie iedereen weer bijpraten over het programma en project MBOcloud. (Je vindt de slides terug op de conferentiepagina.) Tijdens die bijeenkomst heeft projectmanager Ruud Ramakers toegelicht wat SURF de komende periode op zal pakken. Dat zijn een drietal onderwerpen: Uitwerking van het exploitatie...

Nieuws vanuit MBOcloud – januari 2016

donderdag 7 januari 2016 Willem Karssenberg

De subsidietoekenning is eindelijk binnen! De start van het project moest eind vorig jaar toch nog worden uitgesteld omdat de beloofde subsidie nog niet ‘binnen’ was. Dat is nu gelukkig wel het geval. Wat deze vertraging betekent voor de planning van het project is op dit moment nog niet duidelijk. Het programmateam heeft zich in...