BRON

nov 262015
 

Berenschot160In het voorjaar is een rapport uitgebracht met de businesscase van Doorontwikkelen BRON vanuit het perspectief van de instelling. In dat rapport werd geschetst wat er minimaal aan besparingen te realiseren zou zijn en werd er ook een maximaal scenario aangegeven.
Het rapport gaf aanleiding om na te gaan wat die scenario’s nou zouden beteken voor de instellingen en de gebruikte systemen.
In de afgelopen maanden is dat nader verkend, samen met een aantal deskundigen van instellingen. Berenschot heeft dit traject begeleid en de resultaten in het bijgaande rapport verwoord. In het document wordt onderscheid gemaakt tussen drie mogelijkheden, brons, zilver en goud. Het is bedoeld om de discussie bij de verschillende gebruikersgroepen te voeden. De vraag daarbij is, hoe de mogelijkheden van Doorontwikkelen BRON het best benut kunnen worden?

sep 282015
 

gebruikersdag160In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 september 2015. Ook kunt u er de Actualiteiten van DUO nalezen, die deze keer niet mondeling meegedeeld zijn, maar we u ook nu niet willen onthouden.

Zie voor meer informatie over HKS ook de themapagina Herziening kwalificatiestructuur.

Lees verder »

aug 312015
 

businesscase160Wat zijn de voordelen voor de instellingen, wanneer de gegevensuitwisseling met DUO wordt vernieuwd? De vernieuwing van BRON is op verschillende momenten aan de orde geweest. De voordelen voor de instellingen werden daarbij altijd als voor-de-hand-liggend aangenomen. Voor de zomer is er door Berenschot ook een businesscase opgesteld, vanuit het perspectief van de instellingen zelf.

Lees verder »