BRON

aug 312015
 

businesscase160Wat zijn de voordelen voor de instellingen, wanneer de gegevensuitwisseling met DUO wordt vernieuwd? De vernieuwing van BRON is op verschillende momenten aan de orde geweest. De voordelen voor de instellingen werden daarbij altijd als voor-de-hand-liggend aangenomen. Voor de zomer is er door Berenschot ook een businesscase opgesteld, vanuit het perspectief van de instellingen zelf.

Lees verder »