BRON

sep 282015
 

gebruikersdag160In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 september 2015. Ook kunt u er de Actualiteiten van DUO nalezen, die deze keer niet mondeling meegedeeld zijn, maar we u ook nu niet willen onthouden.

Zie voor meer informatie over HKS ook de themapagina Herziening kwalificatiestructuur.

Lees verder »

aug 312015
 

businesscase160Wat zijn de voordelen voor de instellingen, wanneer de gegevensuitwisseling met DUO wordt vernieuwd? De vernieuwing van BRON is op verschillende momenten aan de orde geweest. De voordelen voor de instellingen werden daarbij altijd als voor-de-hand-liggend aangenomen. Voor de zomer is er door Berenschot ook een businesscase opgesteld, vanuit het perspectief van de instellingen zelf.

Lees verder »