Bekostigingsinformatie

Aantal berichten: 10

Voortgang teruglevering bekostigingsgegevens

dinsdag 3 december 2013 Willem Karssenberg

In de Regiegroep iFoV van medio november is ook gesproken over bijgaand rapport “Terugkoppeling bekostigingsgegevens”, dat eerder hier werd gepubliceerd. Vanuit het programma iFoV is aangedrongen op duidelijkheid voor wat betreft het realiseren van de roadmap die op de laatste pagina staat. Duidelijkheid die nodig is, omdat er bij onderdelen van deze roadmap oo...

Onderzoek naar DUO levering bekostigingsgegevens is gestart

donderdag 17 oktober 2013 Willem Karssenberg

Op 25 september is een aantal deskundigen van DUO, verschillende gebruikersgroepen, Kennisnet en van de MBO Raad bij elkaar geweest om te analyseren welke teruglevering van individuele bekostigingsgegevens van DUO gewenst is als gevolg van de nieuwe bekostigingswetgeving (Cascade). Dit is nodig omdat niet elke student meer dezelfde bekostiging oplevert en dat heeft direct ...