Begeleiding

Aantal berichten: 6

Triple A: blik op de toekomst

woensdag 12 december 2012 Willem Karssenberg

Het programma Borging Triple A wordt afgerond, maar het Triple A gedachtegoed blijft in de toekomst de solide inhoudelijke basis onder de activiteiten van saMBO-ICT. Bovendien blijft saMBO-ICT aandacht besteden aan het toegankelijk maken en houden en het actualiseren van het materiaal. De Triple A @ncyclopedie vormt de basis voor het managen van de kennis die uit...

Nieuw Triple A materiaal online: Roadmap

dinsdag 11 december 2012 Willem Karssenberg

Vorige keer vertelden we over de ontwikkeling van twee Triple A toetsen en gingen we dieper in op de Maturity Scan. Vandaag meer over de Roadmap. Het instrument is nu beschikbaar in de Triple A @ncyclopedie en vrij te gebruiken door onderwijsinstellingen.  Roadmap Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter lastig om te bepalen...

Inhoudelijke resultaten Borging Triple A

woensdag 5 december 2012 Willem Karssenberg

In een periode van 2,5 jaar heeft het programma Borging Triple A een keur aan nieuw en vernieuwd materiaal opgeleverd. Onderstaand een beknopt overzicht van de belangrijkste inhoudelijke resultaten van het programma met directe links naar de plek waar het materiaal te vinden is. Om zelf via de verschillende ingangen het materiaal te benaderen, kun...

Voortgang Borging Triple A

vrijdag 1 juli 2011 Willem Karssenberg

In het programma Borging Triple A voert saMBO-ICT verschillende projecten uit met als doel het gedachtegoed van Triple A verder uit te werken in bruikbare concepten en producten voor onderwijsinstellingen.Het programma wordt gefinancierd met subsidie van het ministerie van OCW. Begin dit jaar is de eerste formele voortgangsrapportage voor het programma opgeleverd én goedg...

Aftrap project Begeleiding

donderdag 19 mei 2011 Willem Karssenberg

Op 9 en 10 mei kwamen twaalf collega’s vanuit zeven verschillende instellingen samen voor de eerste workshop in het kader van het project ‘begeleiding’. Het betrof professionals van Albeda College, ROC Aventus, ROC Leiden, ROC de Leijgraaf, ROC Midden-Nederland, Wellantcollege en ROC A12. Kennisnet organiseerde en begeleidde de sessie. De groep is gemengd wat be...

saMBO-ICT Gebruikersdag 22 november 2010

maandag 22 november 2010 Henk-Jan van Ginkel

De laatste saMBO-ICT gebruikersdag van 2010 vond plaats op 22 november 2010. Voor het gezamenlijke ochtenddeel stonden de volgende onderwerpen op het programma: Managementinformatie bij ID College door Marcel van Oorschot Zorg in en om de school door Hennie Heldens (NJi) Diverse BRON Zaken door DUO VSV rapportages en Verzuimloket door ...