Bedrijfsvoering

Aantal berichten: 8

Presentaties Gebruikersdag 28 sep 2015

maandag 28 september 2015 Henk-Jan van Ginkel

In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 september 2015. Ook kunt u er de Actualiteiten van DUO nalezen, die deze keer niet mondeling meegedeeld zijn, maar we u ook nu niet willen onthouden. Zie voor meer informatie over HKS ook de themapagina Herziening kwalificatiestructuur...

Bedrijfsvoering keuzedelen

donderdag 9 juli 2015 Willem Karssenberg

De herziene kwalificatiedossiers en de keuzedelen hebben een behoorlijke impact op de inhoud van het onderwijs, maar minstens zo veel op de bedrijfsvoeringsprocessen binnen scholen. Met name de invoering van keuzedelen vraagt extra aandacht voor de administratie, onderwijsprogrammering, -logistiek en planning van het onderwijs. De keuzes die door scholen gemaakt worden ten...

Van beheer- naar regieorganisatie

dinsdag 10 februari 2015 Willem Karssenberg

De ICT-organisatie van instellingen vertoont vaak vooral de kenmerken van een beheerorganisatie. Daarbij is volledige controle op de door de instellingen zelf geleverde diensten nodig. Door de snelle veranderingen in de ICT-wereld is dit echter steeds lastiger. ICT-organisaties kunnen dit oplossen door zich in te richten als een ICT-regieorganisatie. Onlangs is bij SURF he...

Slotbijeenkomst PvE’s herziening kwalificatiestructuur

donderdag 15 mei 2014 Willem Karssenberg

Op 14 mei is in een druk bezochte bijeenkomst van leveranciers en gebruikersgroepen de voorlaatste versie van het Programma van Eisen besproken. De drie functionele PvE’s Administratie, Onderwijslogistiek en Onderwijscatalogus zijn inhoudelijk toegelicht en telkens door de Regisseur van OCW Eric Jongepier in hun actuele context geplaatst: Achtergronden en actuele (be...

Ontwikkeling Leergang DA gestart

dinsdag 3 december 2013 Willem Karssenberg

Na het vorige bericht is er het nodige aan de voorbereiding gedaan. Er is een programmacommissie gevormd en op 4 december 2013 komen we voor het eerst bij elkaar om ons over de leergang en de opzet ervan te buigen. Het is de bedoeling dat we in een drietal sessies de leergang ‘in elkaar gaan steken’. We...

Leergang Deelnemeradministratie in ontwikkeling

donderdag 17 oktober 2013 Willem Karssenberg

Op de gebruikersdag van 30 september is het idee gelanceerd om een Leergang Deelnemeradministratie te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat de deelnemeradministratie een veelomvattende activiteit is geworden, waarvoor je niet zo maar geschikte en ervaren mensen op de arbeidsmarkt kunt vinden. Het is een vak, dat in een ingewikkelde context moet worden uitgevoerd...