Architectuur

Aantal berichten: 11

Basisinfrastructuur MBO

maandag 21 november 2016 Willem Karssenberg

Met de term basisinfrastructuur wordt de beschrijving bedoeld van alles wat er aan technische infrastructuur, voorzieningen en registers is te vinden in het mbo. Meer specifiek beschrijft het die zaken die we als sector gezamenlijk of vanuit de overheid gebruiken. Het schema ordent de wereld van deze infrastructuur naar de thema’s die binnen een school spelen...

Systeemtest Herziening Kwalificatiestructuur

donderdag 27 juni 2013 Willem Karssenberg

Begin juni is de eindrapportage van de systeemtest voor de Herziening van de kwalificatiestructuur opgeleverd. In deze rapportage wordt beschreven wat de impact is van de herziening (voor zover nu bekend) op de processen en systemen bij onderwijsinstellingen, leerbedrijven en kenniscentra. De eindrapportage is tot stand gekomen middels een aantal bijeenkomsten en ingevulde...

Rapportage Impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur

vrijdag 8 februari 2013 Willem Karssenberg

Er wordt gewerkt aan de herziening van de kwalificatiestructuur. Onderdeel van de werkzaamheden is het analyseren  van de impact  van de herziening op de processen en systemen binnen de instellingen, leerbedrijven en kenniscentra. Vanuit saMBO-ICT hebben we de afgelopen periode het voortouw genomen om in samenwerking met SBB deze analyse uit te voeren. Bijgaande rapporta...

Triple A: blik op de toekomst

woensdag 12 december 2012 Willem Karssenberg

Het programma Borging Triple A wordt afgerond, maar het Triple A gedachtegoed blijft in de toekomst de solide inhoudelijke basis onder de activiteiten van saMBO-ICT. Bovendien blijft saMBO-ICT aandacht besteden aan het toegankelijk maken en houden en het actualiseren van het materiaal. De Triple A @ncyclopedie vormt de basis voor het managen van de kennis die uit...

Nieuw Triple A materiaal online: Roadmap

dinsdag 11 december 2012 Willem Karssenberg

Vorige keer vertelden we over de ontwikkeling van twee Triple A toetsen en gingen we dieper in op de Maturity Scan. Vandaag meer over de Roadmap. Het instrument is nu beschikbaar in de Triple A @ncyclopedie en vrij te gebruiken door onderwijsinstellingen.  Roadmap Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter lastig om te bepalen...

Powermanagement, minder kosten, meer groen

donderdag 6 december 2012 Willem Karssenberg

Op vrijdag 30 november is er een SURFacademy workshop in het kader van Groene ICT gehouden voor zowel MBO, HBO als WO instellingen. Het betrof een samenwerking tussen de stichtingen SURF, Kennisnet , de SIG Groene ICT en Duurzaamheid en saMBO-ICT. Doelstelling was  het informeren van instellingen over de mogelijkheden van  Powermanagement van werkplekapparatuur in...

Maturity scan Triple A, instellingen gevraagd

vrijdag 19 oktober 2012 Willem Karssenberg

Op verzoek van saMBO-ICT heeft M&I/Partners een Maturityscan Triple A ontwikkeld in het kader van het traject ‘Borging Triple A’. Deze Maturityscan Triple A biedt de mogelijkheid om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs- en ondersteunende processen in onderlinge samenhang met Triple A als referentiekader. Door het...

Generiek Procesmodel leermateriaal

maandag 5 december 2011 Willem Karssenberg

Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. De opdracht was om een generiek procesmodel op te stellen, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt. Deze opdracht is voortgekomen uit het programma ‘Borging Triple A’, ...