aanmelden en inschrijven

Aantal berichten: 30

Marktverkenning vroegtijdig aanmelden mbo

maandag 31 oktober 2016 Willem Karssenberg

In het kader van de invoering van de 1 april aanmelding in het mbo wordt gedacht aan de ontwikkeling van een ICT-voorziening, die de uitwisseling van gegevens over de (status van de) aanmeldingen tussen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten ondersteunt. Door de projectgroep vroegtijdig aanmelden mbo (waaraan medewerkers van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad,...

Vooraankondiging Gebruikersdag 3 oktober 2016

dinsdag 13 september 2016 Esther Schoutema

Datum: 3 oktober 2016 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Tijdens de gebruikersdag op 3 oktober geeft het ID College een presentatie over hoe de instelling het hele intakeproces gedigitaliseerd heeft en welke vervolgstappen ze daarbij nog willen zetten. Daarnaast staat het pro...

Checklist Digitaal overstap- of doorstroomdossier vo-mbo

dinsdag 16 december 2014 Willem Karssenberg

De verschillende onderwijsketens wisselen steeds meer informatie van en over leerlingen digitaal uit. Ook bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs groeit de behoefte om leerlinggegevens van de middelbare school te hergebruiken en digitaal uit te wisselen. Scholen willen de leerling op zijn nieuwe school immers het onderwijs geven...

Digitaal aanmelden met je DigiD

woensdag 12 maart 2014 Willem Karssenberg

Nordwin College is de eerste mbo-school in Nederland waar potentiële studenten zich met hun DigiD kunnen aanmelden. Als de student DUO toestemming geeft informatie door te sturen naar het informatiesysteem EduArte, biedt dat zowel de student als de instelling veel gemak. Nordwin College krijgt direct online alle informatie binnen en de student hoeft geen aanvullende gege...