aanmelden en inschrijven

Aantal berichten: 35

Uitnodiging bijeenkomst leveranciers 22 januari 2017

maandag 18 december 2017 Willem Karssenberg

In het najaar van 2017 is saMBO-ICT, op verzoek van 41 instellingen, een verkenning gestart naar de mogelijkheden van Centraal Aanmelden in het MBO. Er is door een expertgroep met vertegenwoordigers vanuit de instellingen, onder begeleiding van Eric Jongepier van Hutspot, gewerkt aan het uitwerken van een programma van eisen voor een collectieve voorziening Centraal...

Digitaal ondertekenen in het mbo

vrijdag 6 oktober 2017 Henk-Jan van Ginkel

Digitaal ondertekenen is in de snel digitaliserende maatschappij en bedrijfsvoering van (onderwijs)organisaties een vanzelfsprekende ontwikkeling. saMBO-ICT wil de instellingen ondersteunen met kennis, ervaring, informatie over best practices, handige tips en de relevante ontwikkelingen in regelgeving, nieuwe technieken, producten en diensten binnen dit thema. Daarom heeft...

Centraal aanmelden bijeenkomst 22 september

maandag 25 september 2017 Esther Schoutema

Op vrijdag 22 september is een bijeenkomst gehouden rondom centraal aanmelden. Veel instellingen hebben daaraan deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst zijn twee presentaties gehouden en is verwezen naar aanwezige documenten. Onderstaande documenten zijn beschikbaar...

Servicedocumenten Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst aangepast op digitaal ondertekenen

maandag 24 april 2017 Henk-Jan van Ginkel

De behoefte aan digitaal ondertekenen neemt ook in het MBO steeds verder toe. Voor de mbo-sector is er in saMBO-ICT verband een werkwijze voor elektronische ondertekening van de Onderwijsovereenkomst en de Praktijkovereenkomst ontwikkeld door middel van een bestaande en beproefde oplossing die betrouwbaar is en past binnen de wettelijke onderwijskaders. Dit heeft grote voo...

Marktverkenning vroegtijdig aanmelden mbo

maandag 31 oktober 2016 Willem Karssenberg

In het kader van de invoering van de 1 april aanmelding in het mbo wordt gedacht aan de ontwikkeling van een ICT-voorziening, die de uitwisseling van gegevens over de (status van de) aanmeldingen tussen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten ondersteunt. Door de projectgroep vroegtijdig aanmelden mbo (waaraan medewerkers van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad,...

Vooraankondiging Gebruikersdag 3 oktober 2016

dinsdag 13 september 2016 Esther Schoutema

Datum: 3 oktober 2016 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Tijdens de gebruikersdag op 3 oktober geeft het ID College een presentatie over hoe de instelling het hele intakeproces gedigitaliseerd heeft en welke vervolgstappen ze daarbij nog willen zetten. Daarnaast staat het pro...