aanmelden en inschrijven

Aantal berichten: 32

Nieuwsbrief nummer 65 is uit

donderdag 5 april 2018 Esther Schoutema

Nieuwsbrief nummer 65 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 9 april 2018, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomst SBB,Netwerk informatiemanagers,...

Nieuwsbrief nummer 64 is uit

donderdag 22 februari 2018 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 64 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 37ste saMBO-ICT Conferentie, Conferentie CvI Kultuer & Mienskip, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomsten SBB, Netwerk informatiemanagement, Netwerk informatiebeveiliging en privacy, Leermiddelen Analyse Tool (LAT),...

Nieuwsbrief nummer 63 is uit

donderdag 11 januari 2018 Willem Karssenberg

Nieuwsbrief nummer 63 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 37e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdagen, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdeling Office 365, Netwerk informatiemanagement, Netwerkbijeenkomst ibp, Gebruikersgroep ECK, ECK Kickstarter college, Nieuws van MBOpack, Onderwijslogistiek, Masterclass Onderwijslogistiek, Centraal aanme...

Uitnodiging bijeenkomst leveranciers 22 januari 2017

maandag 18 december 2017 Willem Karssenberg

In het najaar van 2017 is saMBO-ICT, op verzoek van 41 instellingen, een verkenning gestart naar de mogelijkheden van Centraal Aanmelden in het MBO. Er is door een expertgroep met vertegenwoordigers vanuit de instellingen, onder begeleiding van Eric Jongepier van Hutspot, gewerkt aan het uitwerken van een programma van eisen voor een collectieve voorziening Centraal...

Digitaal ondertekenen in het mbo

vrijdag 6 oktober 2017 Henk-Jan van Ginkel

Digitaal ondertekenen is in de snel digitaliserende maatschappij en bedrijfsvoering van (onderwijs)organisaties een vanzelfsprekende ontwikkeling. saMBO-ICT wil de instellingen ondersteunen met kennis, ervaring, informatie over best practices, handige tips en de relevante ontwikkelingen in regelgeving, nieuwe technieken, producten en diensten binnen dit thema. Daarom heeft...

Centraal aanmelden bijeenkomst 22 september

maandag 25 september 2017 Esther Schoutema

Op vrijdag 22 september is een bijeenkomst gehouden rondom centraal aanmelden. Veel instellingen hebben daaraan deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst zijn twee presentaties gehouden en is verwezen naar aanwezige documenten. Onderstaande documenten zijn beschikbaar...