Aanbesteden

Aantal berichten: 4

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep IGEA diverse aanbestedingen begeleid van groepen instellingen. Met de aansluiting van de sector mbo bij SURF kunnen aanbestedingen ook verlopen via de SURFmarket organisatie. Daarbij wordt aangesloten bij de sectoren in het hoger onderwijs.

Groep in groepsomgeving

De werkgroep IGEA heeft voor haar leden in de groepsomgeving van saMBO-ICT een groep waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en contactpersonen van de deelnemende instellingen.

Documenten Leermiddelenbeleid

vrijdag 8 februari 2013 Willem Karssenberg

Het LiMBO-project rondom leermiddelen heeft, naast succesvolle praktijkvoorbeelden, ook een aantal belangrijke studies en documenten opgeleverd. Het gaat om een marktverkenning van de leermiddelmarkt in onze sector, een notitie rondom het juridisch kader van leermiddelen, een programma van eisen rondom leermiddelen en tenslotte vier toekomstscenario’s...

Nieuwe aanbesteding IGEA Computers

donderdag 24 januari 2013 Willem Karssenberg

De huidige overeenkomst die de leden van IGEA Computers hebben afgesloten loopt eind dit jaar af. Dat betekent dat we dit jaar starten met een nieuwe aanbesteding. Als vanouds besteden we desktops, laptops, thin clients en monitoren aan. Mogelijk breiden we dat uit met tablets, net- en ultrabooks en SSD als optie. Daarnaast overwegen we...

Nieuw Triple A materiaal online: Maturity Scan

vrijdag 7 december 2012 Willem Karssenberg

Om met Triple A aan het werk te gaan, is het voor instellingen van belang te weten waar zij staan ten opzichte van het Triple A gedachtegoed en in hoeverre hun ondersteunende processen voldoen aan de beschrijving van Triple A. Een Triple A toets kan daarbij helpen. Bij de ontwikkeling van de Triple A toets...

Bijeenkomst aanbesteden 13 juni 2012

donderdag 14 juni 2012 Jan Bartling

Op 13 juni werd een bijeenkomst gehouden die was georganiseerd door saMBO-ICT, Surfmarket en SLB Diensten. Onderwerp was de manier waarop het hoger onderwijs gezamenlijke aanbestedingen heeft georganiseerd via Surfmarket. Aan de orde kwamen onder andere inbesteding en het DAS. Ook is gediscussieerd over de manier waarop het MBO kan profiteren van de opzet die...