Aanbesteden

Aantal berichten: 7

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep IGEA diverse aanbestedingen begeleid van groepen instellingen. Met de aansluiting van de sector mbo bij SURF kunnen aanbestedingen ook verlopen via de SURFmarket organisatie. Daarbij wordt aangesloten bij de sectoren in het hoger onderwijs.

Groep in groepsomgeving

De werkgroep IGEA heeft voor haar leden in de groepsomgeving van saMBO-ICT een groep waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en contactpersonen van de deelnemende instellingen.

Nieuwsbrief 71 is uit!

donderdag 10 januari 2019 Esther Schoutema

Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, ...

Marktconsultatie

vrijdag 25 augustus 2017 Willem Karssenberg

Een aantal instellingen is zich aan het voorbereiden op een mogelijke aanbesteding. Daarnaast zijn instellingen zich nader aan het oriënteren op de (nabije) toekomst van SIS-systemen en de marktsituatie. Dat heeft geleid tot een marktconsultatie. Er is met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling van de functionaliteit die een instelling wenst. Daar...

Uitnodiging aan leveranciers: marktconsultatie SIS van start

vrijdag 16 juni 2017 Willem Karssenberg

Op dit moment hebben 17 mbo-instellingen het voornemen om de komende tijd een aanbesteding te starten voor een nieuw Student Informatie Systeem (SIS). Voor een aantal van deze instellingen is de aanleiding dat huidige contracten binnenkort aflopen. Er zijn ook scholen die zich om andere redenen oriënteren op een nieuw SIS. De mbo-instellingen hebben de...

Documenten Leermiddelenbeleid

vrijdag 8 februari 2013 Willem Karssenberg

Het LiMBO-project rondom leermiddelen heeft, naast succesvolle praktijkvoorbeelden, ook een aantal belangrijke studies en documenten opgeleverd. Het gaat om een marktverkenning van de leermiddelmarkt in onze sector, een notitie rondom het juridisch kader van leermiddelen, een programma van eisen rondom leermiddelen en tenslotte vier toekomstscenario’s...

Nieuwe aanbesteding IGEA Computers

donderdag 24 januari 2013 Willem Karssenberg

De huidige overeenkomst die de leden van IGEA Computers hebben afgesloten loopt eind dit jaar af. Dat betekent dat we dit jaar starten met een nieuwe aanbesteding. Als vanouds besteden we desktops, laptops, thin clients en monitoren aan. Mogelijk breiden we dat uit met tablets, net- en ultrabooks en SSD als optie. Daarnaast overwegen we...

Nieuw Triple A materiaal online: Maturity Scan

vrijdag 7 december 2012 Willem Karssenberg

Om met Triple A aan het werk te gaan, is het voor instellingen van belang te weten waar zij staan ten opzichte van het Triple A gedachtegoed en in hoeverre hun ondersteunende processen voldoen aan de beschrijving van Triple A. Een Triple A toets kan daarbij helpen. Bij de ontwikkeling van de Triple A toets...

Bijeenkomst aanbesteden 13 juni 2012

donderdag 14 juni 2012 Jan Bartling

Op 13 juni werd een bijeenkomst gehouden die was georganiseerd door saMBO-ICT, Surfmarket en SLB Diensten. Onderwerp was de manier waarop het hoger onderwijs gezamenlijke aanbestedingen heeft georganiseerd via Surfmarket. Aan de orde kwamen onder andere inbesteding en het DAS. Ook is gediscussieerd over de manier waarop het MBO kan profiteren van de opzet die...