Chipcard

Aantal berichten: 9

Kennisdeling AAR 9 juni 2011

donderdag 9 juni 2011 Esther Schoutema

Op 9 juni 2011 waren we te gast in het prachtige nieuwe gebouw van de sportopleidingen van ROC Landstede te Zwolle rond het thema ‘flexibilisering onderwijs’. Op de vorige bijeenkomst hebben we, naast het onderwerp ‘rapportage’, onder leiding van een externe presentator op een andere manier gekeken naar Aan-/afwezigheidsregistratie. Deze keer zijn we op die ingesl...

Kennisdeling AAR 4 februari 2011

vrijdag 4 februari 2011 Esther Schoutema

Het thema van de bijeenkomst was Rapportage. ’s Morgens hebben Ron Moné van het ROC van Amsterdam en Jaap de Mare van Leeuwenborgh Opleidingen een presentatie gehouden over de ervaringen van hun instelling op het gebied van ‘Rapportage’. Vervolgens ging Beata Neerhoff na een stukje inleiding in gesprek met de zaal onder de titel ‘Anders kijken naar ...

Kennisdeling Chipcard 24 juni 2010

donderdag 24 juni 2010 Esther Schoutema

Op 24 juni 2010 organiseerde saMBO-ICT een eerste bijeenkomst om kennis te delen over onderwerpen gerelateerd aan chipkaarten. Onderstaand een kort verslag van de bijeenkomst en in onderstaande bijlagen zijn de presentaties opgenomen...