Sponsoring saMBO-ICT conferentie

Twee keer per jaar organiseert saMBO-ICT een conferentie voor ICT- en Informatiemanagers. Deze conferentie vindt plaats op locatie van een bij saMBO-ICT aangesloten instelling. Een programmacommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de conferentie en bestaat uit een afvaardiging uit de gastinstelling aangevuld met een afvaardiging uit de voorafgaande en volgende gastinstelling en enkele vaste medewerkers van saMBO-ICT. De bekostiging van de conferentie vindt plaats door middel van sponsoring.

Meer weten over het sponsoren van onze conferentie? Neem contact op met de programmacommissie.

Sponsorreglement saMBO-ICT

Per conferentie selecteert de programmacommissie een beperkt aantal sponsoren. Aan het sponsorschap van onze conferentie zijn een aantal exclusieve rechten verbonden:
1. vermelding naam/logo bij de uitnodiging, op de website en op het (online) programma;
2. aanwezigheid gedurende de gehele conferentie met 2 personen zonder extra kosten;
3. het aanleveren van maximaal 2 ‘statische’ powerpoint dia’s ten behoeve van de doorlopend vertoonde presentatie in de algemene ruimte(n) (afhankelijk van de mogelijkheden die de organiserende instelling biedt);
4. maximaal 2 sponsoren exclusief voor hun branche (inhoudelijk/technisch);
5. de mogelijkheid om gezamenlijk met een instelling een presentatie te verzorgen. Deze presentatie wordt door een onderwijsinstelling aangeleverd en gehouden, met ondersteuning van de sponsor. De presentatie wordt in principe opgenomen in het programma, tenzij deze onmogelijk in het programma past. Dit is ter beoordeling van de programmacommissie;
6. de mogelijkheid tot verspreiden van ‘loop langs en pak mee’-materiaal bij de stand en ontvangst of vertrek (dit laatste uitsluitend na overleg);
7. de mogelijkheid tot het plaatsen van een banner of andere pr-uiting (maximaal 1 meter breed) en het gebruik van een statafel op een door de organisatie aangewezen locatie. De statafel wordt door de organisatie verstrekt.

Kosten:
De kosten voor deelname bedragen € 2.500,- (exclusief btw). We factureren dit bedrag na afloop van de conferentie.

(Dit sponsorreglement is bijgewerkt op 18 november 2019)