Overige bijeenkomsten

Naast bijeenkomsten van min of meer vaste groepen binnen saMBO-ICT, vinden regelmatig eenmalige bijeenkomsten plaats over een bepaald onderwerp. Voor een volledig overzicht hiervan verwijzen we naar de Agenda. Achtergrondinformatie, verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten kunt u hieronder vinden.

 2017

09-02-2017 ECK middag
22-05-2017 MBO congres

 2016

26-02-2016 Bedrijvenbijeenkomst IBP
23-06-2016 MBO congres Amersfoort
24-06-2016 Schoningsdag leveranciers
04-11-2016 Bedrijvenbijeenkomst IBP

 2015

22-01-2015 Informatiebijeenkomst ECK
09-04-2015 Startbijeenkomst ECK
22-04-2015 1e IBP conferentie
11-11-2015 2e IBP conferentie

 2014

27-03-2014 Informatie- en archiefmanagement
13-05-2014 Gebruikersdag QlikView
14-05-2014 Slotbijeenkomst PvE’s Hks
11-06-2014 Bericht uitwisseling Facet

 2013

07-02-2013 Ledenraadpleging
16-05-2013 Ronde tafel iFOV
06-06-2013 Gebruikersdag QlikView
21-06-2013 Virtuele werkplek dag
10-12-2013 ICT en Recht

 2012

06-06-2012 Afsluitende bijeenkomst PvE LiMBO
13-06-2012 Aanbesteding van hard- en software
21-06-2012 Regiobijeenkomst Triple A @ncyclopedie

 2011

13-05-2011 Conferentie licentiecommissie
21-06-2011 Ronde tafel uitgevers en instellingen
22-06-2011 Generieke ESB
26-05-2011 Uitbesteding Examinering Taal en Rekenen

 2010

06-04-2010 Voorlichtingsbijeenkomst IGEA en FSR
20-04-2010 Startbijeenkomst IGEA
24-06-2010 Overdracht Triple A naar saMBO-ICT
10-02-2010 Studenten en notebooks
11-02-2010 Congres Onderwijslogistiek en CGO
23-11-2010 Examinering Taal en Rekenen
08-12-2010 Conferentie licentiecommissie