Henk-Jan van Ginkel

Profile photo of Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel heeft de afgelopen jaren gewerkt als projectleider en coördinator van BVE-Platform. Zijn taak als initiator en bewaker van de belangen en de agenda van gebruikersgroep nOISe is sinds het starten van gebruikersgroep Eduarte en Magister uitgebreid. Henk-Jan vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond BRON, zoals met DUO (voorheen de IB-Groep en CFI) en het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij samen met Esther zeer actief in het organiseren van evenementen, zoals de alom bekende gebruikersdagen.

nov 182014
 

kwalificatiestructuurTen behoeve van de aanpassing van processen en systemen heeft saMBO-ICT een Programma van Eisen (PvE) gemaakt in het kader van de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 2 is nu beschikbaar. Zie de bijlage bij dit bericht. Daarnaast is een artikel van de werkgroep ‘Casuïstiek keuzedelen’ bijgevoegd, waarin uitgebreid uitleg gegeven wordt over keuzedelen.

Lees verder »