Henk-Jan van Ginkel

Profile photo of Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel heeft de afgelopen jaren gewerkt als projectleider en coördinator van BVE-Platform. Zijn taak als initiator en bewaker van de belangen en de agenda van gebruikersgroep nOISe is sinds het starten van gebruikersgroep Eduarte en Magister uitgebreid. Henk-Jan vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond BRON, zoals met DUO (voorheen de IB-Groep en CFI) en het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij samen met Esther zeer actief in het organiseren van evenementen, zoals de alom bekende gebruikersdagen.