Henk-Jan van Ginkel

Profile photo of Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel heeft de afgelopen jaren gewerkt als projectleider en coördinator van BVE-Platform. Zijn taak als initiator en bewaker van de belangen en de agenda van gebruikersgroep nOISe is sinds het starten van gebruikersgroep Eduarte en Magister uitgebreid. Henk-Jan vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond BRON, zoals met DUO (voorheen de IB-Groep en CFI) en het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij samen met Esther zeer actief in het organiseren van evenementen, zoals de alom bekende gebruikersdagen.

sep 282015
 

gebruikersdag160In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 september 2015. Ook kunt u er de Actualiteiten van DUO nalezen, die deze keer niet mondeling meegedeeld zijn, maar we u ook nu niet willen onthouden.

Zie voor meer informatie over HKS ook de themapagina Herziening kwalificatiestructuur.

Lees verder »

jul 082015
 

kwalificatiestructuursaMBO-ICT heeft een Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 3 van dit PvE is nu beschikbaar, zie de bijlage bij dit bericht. Dit PvE is bedoeld als handreiking voor gebruikers(groepen) en leveranciers van applicaties, zodat zij in goed overleg kunnen bepalen welke aanpassingen in de processen en systemen nodig zijn als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.

Lees verder »