Alle berichten

Aantal berichten: 745

saMBO-ICT conferentie ROCvA-Airport

zaterdag 18 september 2010 Willem Karssenberg

Op 16 en 17 september 2010 heeft de saMBO-ICT conferentie plaatsgevonden. Op donderdagavond was er een besloten bijeenkomst voor de deelnemers van de instellingen. Met een mooi verhaal van de manager van de bagageafhandeling Mark Lakerveld van Schiphol werd de conferentie geopend...

Conferentie overdracht Triple A naar saMBO-ICT

vrijdag 25 juni 2010 Willem Karssenberg

Het thema door samenwerking nog sterker staat centraal binnen de organisatie saMBO-ICT. Op het gebied van ICT willen we binnen het MBO door samenwerking resultaten bereiken. Dat wordt gedaan door belangenbehartiging, het delen van kennis en door concrete activiteiten en projecten. De route voor de komende drie jaren is vastgelegd in een beleidsplan. De kerngedachte...

Kennisdeling Chipcard 24 juni 2010

donderdag 24 juni 2010 Esther Schoutema

Op 24 juni 2010 organiseerde saMBO-ICT een eerste bijeenkomst om kennis te delen over onderwerpen gerelateerd aan chipkaarten. Onderstaand een kort verslag van de bijeenkomst en in onderstaande bijlagen zijn de presentaties opgenomen...

saMBO-ICT Gebruikersdag 26 mei 2010

woensdag 26 mei 2010 Henk-Jan van Ginkel

Op 26 mei 2010 vond er weer een gebruikersdag van saMBO-ICT plaats in Ede. Onderstaand kunt u de agenda en presentaties downloaden. Tijdens het middaggedeelte hebben de gebruikersgroepen EduArte, Magister en nOISe een eigen bijeenkomst gehouden. Ook deze dag was weer goed bezocht...

Informatiebijeenkomst onderwijslogistiek

donderdag 20 mei 2010 Willem Karssenberg

Onderwijslogistiek is een term die veelvuldig gebruikt wordt om een vraagstuk aan te duiden waar veel instellingen mee worstelen, namelijk: “Hoe plan en organiseer je flexibel onderwijs?” In de voorbije periode is er veel gesproken en gedacht over oplossingsrichtingen en mogelijke uitvoerings-modellen. Het kennisniveau is in die periode flink toegenomen. Divers...

Startbijeenkomst IGEA

zaterdag 10 april 2010 Esther Schoutema

De huidige leden van IGEA (roc Rijn IJssel, Nova College, Drenthe College, Hoornbeeck College, ROC Tilburg, ROC de Leijgraaf) zijn een nieuwe Europese aanbesteding gestart voor de levering van desktop computers, notebooks en aanverwante dienstverlening, onder de naam IGEA ...

Voorlichtingsbijeenkomst IGEA en FSR

dinsdag 6 april 2010 Esther Schoutema

De werkgroep van samenwerkende scholen gaan onder de vlag IGEA 2011 hun desktop computers en notebooks opnieuw samen aanbesteden. Dit levert voor alle deelnemers aanzienlijke efficiency- (minder werk) en schaalvoordelen (scherpere prijzen) op. Uw instelling kan nu meedoen en dezelfde voordelen genieten...

Whitepaper over elo’s in het MBO

zondag 14 februari 2010 Esther Schoutema

Danny Streelder, stagiair van het Hogeschool Utrecht, heeft sinds september een onderzoek gedaan naar het gebruik van elo’s in het MBO. De whitepaper hierover (zie bijlage) is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie...